Trude Tinnlund

LO jubler over søknadsrekord til yrkesfag. Etterlyser samtidig ytterligere politisk satsing

-Når det er faste, trygge jobber i den andre enden, som denne regjeringen har jobbet for, ser ungdommene våre at yrkesfag er en attraktiv vei å gå, mener LO-topp. Samtidig etterlyser hun fire grep for videre satsing. 

Søkertallene for videregående skoler viser rekordmange søkere til yrkesfag i en rekke fylker. LO-sekretær Trude Tinnlund jubler over rekorden. Hun har ansvaret for fag- og yrkesopplæring i LOs politiske ledelse og mener søkerrekorden tydelig viser at politikk virker.

– Når det er faste, trygge jobber i den andre enden, som denne regjeringen har jobbet for, ser ungdommene våre at yrkesvei er en attraktiv vei å gå. Styrkingen av kravet til lærlingplasser ved offentlige anskaffelser, arbeidet for et seriøst arbeidsliv og innleierestriksjonene er viktige politiske grep som har banet vei for at rekordmange unge nå velger yrkesfag. Dette er veldig gode nyheter, særlig når vi vet at næringslivet og helsevesenet vårt opplever akutt mangel på nok fagarbeidere, påpeker Tinnlund.

LO-toppen understreker viktigheten av at arbeidet for å heve statusen og interessen for yrkesfag nå videreføres. Derfor etterlyser hun fire konkrete grep for videre satsing:

  • Forhindre kutt og nedleggelse av yrkesfaglige linjer
  • Dimensjonere yrkesfagstilbudet etter arbeidslivets behov
  • Bygge ferdig yrkesveien i utdanningssystemet, ved å styrke høyere yrkesfaglig utdanning (fagskolene). Både finansielt gjennom en opptrappingsplan og gjennom høyere innplassering i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning (NKR), slik at det blir en attraktiv utdanningsvei, ikke en blindvei for ungdommen.
  • Etablere et nasjonalt senter for yrkesfag som er et etterlengtet grep for og samle, forske på og utvikle yrkesfag i Norge.

-Nå skal vi sammen med regjeringa fortsette arbeidet for å sikre at flere yrkesfagselever skal stå løpet ut. Ikke minst vet vi at mange gutter faller fra yrkesfaglige utdanningsløp underveis. Tiltak som sikrer en mer praktisk skole, og ungdomsgarantien, vil kunne bidra til at flere enn i dag fullfører. Ikke minst er det viktig å bidra til at flere enn i dag fullfører med fagbrev, framfor å bytte til studieforberedende underveis.  Denne søknadsrekorden viser tydelig at yrkesfag er på full vei inn i et nytt, villet spor. Da må vi nå sørge for å fullføre jobben, avslutter Tinnlund.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *