Få fedre syns det er enkelt å finne info om pappaperm. ILL.FOTO: Shutterstock

Mer enn halvparten sliter med info om pappaperm

De fleste kommende pappaer finner info via NAV.no, men mange velger å søke hjelp av samboer, arbeidsgiver eller bekjente.

I en pågående undersøkelse fra Blipappa.no svarer 60 prosent av alle fedre og kommende fedre, at de synes det er vanskelig å finne info om både permisjonsregler og permisjonspenger. De fleste finner info om dette på nav.no, men mange søker selv på nett eller får hjelp av samboer, arbeidsgiver, venner og familie.

– Det er ganske urovekkende at majoriteten mener at informasjon om permisjon er komplisert og utilgjengelig, mener daglig leder i Blipappa.no, Gilbert Borgen-Veland.

Graviditet handler i all hovedsak om kvinnen, men Borgen-Veland mener at helsevesenet må huske at ofte er det to personer som skal oppdra barnet, og at det er viktig at mannen også engasjeres og motiveres i forkant av fødselen. Borgen-Veland peker på at uvitenhet og en utilsiktet ekskludering kan føre til at menn vil føle seg litt hjelpeløse i møte med det offentlige og litt glemt av helsevesenet.

Vet ikke at de må søke etter at barnet er født

Nav.no er helt klart der flest finner informasjon, men kun 7,7 prosent har gitt toppscore (9 eller 10) på at det er lett å finne informasjon. Til sammenligning har hele 16,5 prosent gitt bunnkarakter (1 eller 2). Flertallet oppgir at de føler at de ikke finner det de trenger. En av respondentene i Pappaundersøkelsen svarer at på tross av at han selv jobbet i NAV og hadde enkel tilgang på informasjon, holdt han på å gjøre feil i søknadsprosessen.

– Det kan føles som en fallgruve og det er lett å trå feil, fortsetter Borgen-Veland. Det er mye info som skal leses og forstås, av mennesker som kanskje møter ord og uttrykk for første gang. Nav.no er en flott side med mye bra innhold og de har laget fin permisjonsplanlegger, men det hjelper lite hvis brukerne synes det er vanskelig å finne riktig info, eller ikke er motiverte til å finne informasjonen.

– Jeg visste for eksempel ikke at man måtte vente med å søke pappapermisjon til etter at barnet var født, men fikk vite dette av arbeidsgiver, forteller Borgen-Veland.

Blipappa.no skulle helt klart ønske at pappaperm og farskap kunne vært et tema på flere svangerskapskontroller i forkant av fødselen, da det fremgår i undersøkelsen at de fleste menn deltar på én eller flere svangerskapskontroller.

Kun fem fikk info i forkant

Av de mennene som deltok på svangerskapskontroll oppgir kun fem av tusen at de fikk info om permisjon på helsestasjonen under svangerskapskontrollene.

-Om helsesykepleierene kan bli kurset slik at de kunne gitt en kort innføring i foreldreperm for både mor og far, hadde dette vær til stor hjelp for mange menn. Vår drøm er å holde et eget pappakurs for blivende pappaer, med permisjon som et av temaene. Slik at de kunne føle seg trygge på at de har all informasjon de trenger, og at de føler seg ivaretatt og inkludert, avslutter Borgen-Veland.

Pappaundersøkelsen er en uavhengig spørreundersøkelse som gjennomføres blant norske fedre og menn som venter barn i nærmeste framtid. Med 1.200 svarende fra hele landet skal undersøkelsen bidra i arbeidet med å styrke nybakte fedres forståelse av gravditet, fødsel og barseltid, samt bidra til et fokus på menns mentale helse og redusere antall samlivsbrudd.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *