Børre Skiaker. Foto: KNA

– Nå må det være fylkesvegenes tur

Politikere fra regjering, storting og fylkesting har brukt valgkampen til å love å gjøre noe med den elendige tilstanden på fylkesvegene har fått oppmerksomhet i løpet av valgkampen.

Kommune- og fylkestingsvalget deler ut kortene på nytt i kommunestyrer og fylkesting landet over. Nå skal valgløfter materialiseres i politikk, og forventningene er store fra mange. Generalsekretær i KNA, Børre Skiaker krever nå handling på fylkesveinettet.

– Trenger penger og forpliktende planer

– Vi har et standard- og vedlikeholdsetterslep som anslås til 700 milliarder kroner og foreløpig har det vært mange lovnader og lite handling. Tvert imot så strupes fylkeskommunene for frie midler og blir avspist med knapper og glansbilder når det gjelder statens tilskuddsordning til fylkesveger. Fylkesvegnettet trenger ikke flere tomme valgløfter – nå trenger de penger og forpliktende planer, sier Skiaker.

KNAs mangeårige generalsekretær viser Støre-regjeringens politiske plattform som slår fast at de skal «utarbeide en helhetlig og forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier i samarbeid med fylkeskommunene.»
– KNA har bejublet den helt nødvendige satsingen på riksvegnettet de siste årene da de har vært helt nødvendige og denne satsingen må fortsette. Samtidig viser ulykkestallene oss at gjennomsnittlig risiko for å bli drept eller hardt skadd per kjørte kilometer er nær 90 prosent høyere på fylkesvegnettet enn på riksveinettet. Dette er alarmerende. Nå må det være fylkesvegenes tur, sier Skiaker.

– Tilstanden er kritisk

KNA-sjefen viser til at på tross av at fylkeskommunene har fått ansvar for mange tusen kilometer mer veg, har pengene uteblitt.

– Det vi har hentet inn fra KS viser en faktisk en realnedgang i fylkeskommunenes frie inntekter på 1,3 prosent fra 2010 til 2022 dersom man korrigerer for prisvekst og demografiendringer. Tilstanden er så kritisk at er avgjørende å få til en dugnad mellom de nyvalgte fylkestingene og rikspolitikere for å starte innhentingen av etterslepet, sier generalsekretæren.

Fakta om fylkesvegene

  • Fylkesvegnettet består av cirka 44.000 km veg, 550 tunneler, 10.700 bruer og 310 ferjekaier og utgjør med det om lag 80 prosent av det samlede riks- og fylkesvegnettet
  • I forbindelse med forvaltningsreformen i 2010 overførte den rødgrønne regjeringen i overkant av 17.000 km riksveg til fylkene
  • Rådgivende Ingeniørers Forening anslo i 2020 standard- og vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegnettet til 700 milliarder kroner
  • Riksrevisjonen slo fast i en rapport våren 2023 at dårlige veger medvirker til rundt 30 dødsulykker årlig
  • Ifølge fagetatenes innspill til ny Nasjonal Transportplan er det opp mot 90 prosent større sjanse for
    å bli drept eller hardt skadd på fylkesvegene enn på riksvegnettet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *