katarzyna-grabowska-sRAWQyoUiVQ-unsplash

Nærnaturen er vårt beste forebyggende helsetiltak. La den stå!

Herman Ekle Lund. Foto: Nina Holtan

Vi har snakket om “helse på grønn resept” i Norge i mange år – uten at det har blitt satt ordentlig godt i system av det offentlige. Nå mener vi i Venstre det er på tide.

Tekst: Herman Ekle Lund

Yngve Carlsson fra Arbeiderpartiet skrev tidligere i sommer presist om fysisk aktivitet og sosialt fellesskap som forebyggende helsestrategi. Han legger her fram en rekke gode eksempler og tiltak.

Det aller viktigste verktøyet i kassa mangler imidlertid i teksten. Det er også det aller billigste. Vi tenker da på nærnaturen.

Den mye omtalte Helsepersonellkommisjonen anbefalte i sin NOU tidligere i år en mye sterkere satsing på forebyggende arbeid – deriblant at innbyggerne blir bedre i stand til å ta vare på og forsterke egen helse. Dette bør være mer enn god nok marsjordre for å begynne med å ta i bruk naturen som offisielt – og helt gratis! – virkemiddel.

Barrierene for å klare dette er veldig godt kjent – og har vært det lenge:

“Å vere fysisk aktiv i naturen og nærmiljøet er den aktiviteten nordmenn seier dei helst vil gjere meir av”, står det i Friluftsmeldingen fra 2016, men også “Trass i kunnskap om at lett tilgang til nærturområde, grøntareal og gang- og sykkelvegar bidrar til auka fysisk aktivitet, helse og livskvalitet, ser det ut til at norske kommunar arbeider for lite systematisk med planlegging for å sikre slik tilgang.”

I Folkehelsemeldingen, som kom i vinter, anerkjenner Regjeringen dette, og foreslår her blant annet at vi må “føre satsinga på utvikling av bustadnære grøntområde i områdesatsingane vidare og prioritere grøntområde i byar og tettstader i ordninga for sikring av friluftslivsområde”.

Det trengs, for knapt halvparten av innbyggerne i tettsteder i Norge – og bare tre av ti innbyggere i byene – har “trygg tilgang til nærturterreng”, ifølge beregninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB). 

“Nærturterreng” er naturområder på minst 200 dekar, innen 500 meters avstand. Delmål 4B i kommuneplanens samfunnsdel heter: “Alle innbyggere skal oppleve å ha nærhet til naturen”. For å finne ut om vi lykkes med dette, skal vi nå beregne årlig hvor mange boliger som ligger mindre enn 500 meter fra nærmeste naturområde på minst 200 dekar.

Fasiten på hvordan vi ligger an får vi i år. Basert på en rask kikk på kommunekartet så kan vi tippe at vi ikke gjør det mye bedre enn byene flest – men med Venstre i kommunestyret har vi i hvert fall klart å forhindre at det har blitt mye verre. Fordi:

Det aller viktigste tiltaket for å gi befolkningen mer nærnatur er å slutte å ødelegge natur. De foreslåtte naturødeleggelsene i Solbergelva, Drafnkollen, Galterud og flere andre steder, som H, AP og FRP foreslo i førstegangsbehandlingen av kommunens nye arealplan – tilsvarende 230 fotballbaner – ville fratatt flere tusen mennesker sin “trygge tilgang på nærturterreng”. Det ville medført en enda lenger terskel for disse menneskene til å komme seg i fysisk aktivitet. Det er helt uholdbart.

Vi i Venstre har derfor følgende nærnatur-krav til årets valg: 

  • nei til alle nedbygginger som skaper lenger avstand til nærturterreng for Drammens innbyggere
  • økning av dagens vedtatte satsing på naturrestaurering, med mål om å skape mer nærturterreng for innbyggere som mangler dette i dag.
  • bedre informasjon om nærnaturmuligheter til innbyggerne – mange vet ikke hvor nærmeste naturopplevelse i sitt nærområde er
  • etablere bussruter til de mest populære utfartsstedene; som Spiraltoppen og Landfalltjern
Toppkandidater i Drammen Venstre: Herman Ekle Lund, Emilie Ovnerud, Rune Fortun, Camilla Ulsund, Torhild Wibe, Espen Ovnerud

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *