Bompenger rammer usosialt og må fases ut, mener NAF (Foto: NAF)

NAF krever bompenge-stopp

Daglig tas det inn om lag 33 millioner kroner i bompenger, og stadig færre slipper unna. – Bompenger er blitt en permanent ekstraskatt som rammer hardest de med lite fra før, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF, Norges Automobil-Forbund.

Nylig publiserte Transportøkonomisk institutt (TØI) en rapport over bompengene i Norge. Den viser at bompengekostnaden på en vanlig jobbreise har firedoblet seg fra 2005 til 2019; fra 4,40 kroner til nesten 20 kroner. Og stadig flere betaler bompenger. Nesten halvparten av husholdningene i Norge har nå minst én som må betale bompenger hvis de skal kjøre til jobb.

12 milliarder i året

Rapporten til TØI viser tydelig hvordan bompenger kan ramme skjevt: Folk med høyere inntekter kan i mye større grad slippe unna bompengene, ved å skaffe seg elbil og dermed lavere bom-takst.

– Elbilandelen er mye høyere blant de med høy inntekt, og det er disse som får kuttet sine kostnader kraftig. Men ikke alle har denne muligheten. Å bytte til elbil er ikke gjort uten videre for familier med lave inntekter, sier Handagard. – Derfor er bompengene en skatt som treffer de som har minst hardest, sier hun.

De fem siste årene har bilistene betalt inn om lag 12 milliarder kroner i bompenger årlig. – Selv med den økte elbilandelen er statens bompengeinntekter stabil. Det betyr at bomregningen til bensin- og dieselbilistene har økt, selv om summen holder seg konstant, sier Handagard.

Ikke bare byfenomen

Første september øker takstene i bomringen rundt Oslo. Det er en del av en utvikling der det blir stadig dyrere å kjøre i byene, men bompenger er langt fra et byfenomen. I tillegg til bompenger i 11 byer og rundt 50 eksisterende bomstasjoner langs riks- og fylkesveiene har politikerne vedtatt en rekke nye prosjekter som starter opp de nærmeste årene.

For politikerne som nå ser at folk sliter med økonomien, er det å bremse bruken av bompenger som finansiering av samferdsel en enkel måte lette det trykket på, mener NAF.

– Det ene prosjektet blir lagt til det andre, i byene blir det stadig dyrere. Systemet med bompenger må fases ut. Vi mener samferdsel må finansieres på samme måte som andre fellesskapsgoder. Vi finansierer ikke bygging av sykehus eller skoler med denne typen avgifter, sier Handagard.

Fakta om bompenger

  • De fem siste årene har bilistene betalt inn rundt 12 milliarder kroner i bompenger årlig.
  • Om lag hver femte kroner som staten tar inn i bilrelaterte avgifter kommer fra bompenger.
  • Elbiler betaler opp til halv takst av en bensin- eller dieselbil i bomstasjonene. Statens Vegvesen har foreslått å øke denne andelen til 70 prosent.
  • Elbiler utgjør om lag 17 prosent av personbilparken i Norge, resten er biler med forbrenningsmotor (inkludert ladbare hybrider)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *