NAV utbetalte 128 millioner kroner hver dag til innbyggere i Vest-Viken

I 2022 utbetalte NAV nærmere 47 milliarder kroner til personer bosatt i regionen Vest-Viken. På landsbasis ble det utbetalt over 526 milliarder kroner. I Vest-Viken utgjorde alderspensjon 55 prosent av beløpet. 41 prosent av alle i vår region har mottatt en ytelse fra NAV minst én gang i løpet av året.

For syvende året på rad presenterer vi statistikk over statlige utbetalinger fra NAV til personer bosatt i Vest-Viken. Statistikken er brutt ned på kommunenivå, og må sees i sammenheng med demografien og lønnsnivået i hver enkelt kommune.

Synkende arbeidsledighet og høy etterspørsel etter arbeidskraft i 2022 bidro til at utbetalingene til dagpenger ble redusert med 60 prosent sammenlignet med 2021 Samtidig økte utbetalingene til arbeidsavklaringspenger (AAP) med 10 prosent, som følge av en kombinasjon av økt tilgang og flere som fikk innvilget en ny periode.

Færre smitteverntiltak bidro til et økt sykefravær og økte utbetalinger til sykepenger (+ 9 prosent) som følge av at mange ble smittet med covid-19 i 2022.

I 2020 kom det en midlertidig kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som mistet inntekt som følge av koronautbruddet. I Vest-Viken ble det i 2022 utbetalt 40 millioner kroner i forbindelse med denne ordningen, en nedgang på 73 prosent sammenlignet med året før.

Utbetalingene til uføretrygd økte med 7 prosent og alderspensjon økte med 6 prosent. Samtidig er utbetalinger til stønad til enslig mor/far redusert med 3 prosent, kontantstøtte med 22 prosent og tiltakspenger med 33 prosent.

Årsaken til økningen i utbetalingene på AAP i 2022 er todelt:

– Mange av dem som nådde maksgrensen for hvor lenge man kan motta AAP, fikk innvilget en ny periode. Samtidig har det vært en klar økning i antallet som fikk innvilget arbeidsavklaringspenger i 2022, forklarer Inger Anne Speilberg, direktør for NAV Vest-Viken.

94 000 kroner per innbygger

I gjennomsnitt mottok hver innbygger i Vest-Viken 94 000 kroner i løpet av 2022, en økning på cirka 1 300 kroner og 1 prosent fra 2021.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *