Nøkkeltall fra kriminalomsorgen – september 2022

Soningskøen er på 109 dommer, og elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 274 iverksettelser.

Ved inngangen til oktober var belegget i fengsel på 86 prosent med totalt 3085 innsatte.

– Av de 3085 innsatte satt 622 (20 prosent) i varetekt
– 779 (25 prosent) var utenlandske statsborgere
– Kvinnelige innsatte: 178 (5,8 prosent)
– Antall forvaringsdømte i fengsel: 148 menn, 7 kvinner
– 6 innsatte under 18 år. 5 i varetekt og 1 på dom.
– Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel i september 2022 var 86,7 prosent
– Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel hittil i år: 85,5 prosent

Soningskø

I begynnelsen av september var soningskøen på 109 ubetingede dommer.
Av disse avventer 13 dommer soning med elektronisk kontroll (fotlenke).
Forrige måned var soningskøen på 190 ubetingede dommer.

Straffegjennomføring i samfunnet – nøkkeltall september 2022

I september 2022 ble det iverksatt 573 gjennomføringer av straff i samfunnet, noe som er 21 prosent færre enn i september 2021 da 724 gjennomføringer ble iverksatt.

Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 274 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 152.

Statistikken viser en nedgang for alle former for straffegjennomføring i samfunnet sammenlignet med september 2021, bortsett fra prøveløslatelse med møteplikt som øker med 23 prosent.

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) viser en nedgang på 50 prosent, mens straffegjennomføring i institusjon (§ 12) synker med 48 prosent. Bøtetjeneste synker med 47 prosent.

Sammenlignet med september 2021 synker samfunnsstraff med 32 prosent og program mot ruspåvirket kjøring med 11 prosent. Elektronisk kontroll viser en nedgang på 9 prosent.

Når det gjelder aktive saker ligger gjennomsnittstallet for hele september 2022 langt høyest for samfunnsstraff.

Tallene, som er hentet fra kriminalomsorgens eget registreringssystem, fordeler seg slik (de første tre kolonnene gjelder iverksatte saker):

Straffegjennomføringsform sep. 22 sep. 21 % kvinner aktive saker
Elektronisk kontroll 274 300 14 % 329
Samfunnsstraff 152 224 15 % 987
Prøveløslatelse med møteplikt 48 39 10 % 316
Bøtetjeneste 41 77 7 % 149
Program mot ruspåvirket kjøring 31 35 6 % 362
§ 12 straffegjennomføring i institusjon 16 31 13 % 172
Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) 9 18 0 % 375
§ 16 Hjemmesoning P16 2 0 0 % 4
Totalt 573 724 8 % 2694

Lovbruddene

De domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i september 2022, er dømt for følgende type lovbrudd:

Trafikklovbrudd 43,4 %

Narkotika/rus 11,8 %

Øvrige 11,5 %

Vold 9,0 %

Lov og orden 7,7 %

Økonomi 7,3 %

Vinningskriminalitet 7,3 %

Seksuallovbrudd 2,0 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *