Norge trenger flere leger

Silje Hjemdal

Helse-Norge opplever legemangel, og fastlegeordningen er under press. Likevel nekter regjeringen å godkjenne utdanningen til flere hundre leger utdannet i Danmark.

Av Silje Hjemdal, Stortingsrepresentant (FrP)

Nå har 130 leger varslet at de vil ta saken til rettssystemet.

Dette er en sak som jeg har engasjert meg i over tid, for Norge har et stort behov for leger som har utdannet seg i Danmark for å jobbe her i landet. Det er sløsing med legers tid at de må jobbe tilnærmet samme «praksis» to ganger for å få lov til å jobbe i Norge.  FrP fremmet i fjor et forslag i Stortinget om å få endret regelverket.

Det er trist, men forståelig at mange leger dessverre velger å bli igjen i Danmark. Jeg forventer at regjeringen tar til fornuft og finner en løsning i tråd med forlaget FrP fremmet i fjor på Stortinget.

Ifølge Legeforeningen er et årlig behov for 1500 fastleger og sykehusspesialister de nærmeste årene, mens det kun utdannes 1150 nordmenn til leger årlig. Kun 636 av disse blir utdannet i Norge.

FrP mener det bør bli enklere å få godkjent hele eller deler av den praktiske tjenesten i utdanningen, så lenge den er gjennomført i et annet EU/EØS-land. Vi må også utdanne flere leger i Norge. Nå må regjeringen ta ansvar og finne en løsning før saken havner i rettsapparatet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *