Tore Opdal Hansen med Holmenbrua i bakgrunn. Ny bru er prioritert i NTP, men ikke i den første seksårsperioden. Foto: Carsten Øhrn / Buskerud fylkeskommune

NTP: – Hadde håpet på bedre uttelling for Buskerud

–Vi har fått lite gehør for våre ønsker. Det er skuffende. Nå må vi fortsette arbeidet, slik at transportplanen som vedtas av Stortinget ikke blir en blåkopi av den planen som ble lagt frem i dag, sier en skuffet fylkesordfører Tore Opdal Hansen.

Fredag 22. mars kl. 12 la samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) frem Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2025–2036. NTP er en samlet plan for hvordan transportsystemet i Norge skal utvikles de neste årene.

Av de store veiprosjektene Buskerud fylkeskommune hadde på sin prioriteringsliste, er det kun rv. 7 Ørgenvika- Kittilsvik som er nevnt i første periode av ny NTP.

– Det er mange små og store prosjekter i Buskerud som er omtalt i NTP, men det er dessverre bare rv. 7 Ørgenvika – Kittilsvik som er prioritert i den første seksårsperioden av planen, altså fra 2025 til 2030. Prioriteringer etter 2030 har begrenset verdi da NTP skal revideres om fire år, sier Opdal Hansen.

Slik er prioriteringen av de største riksveiprosjektene i Buskerud

Prosjekt

Sum investeringer 2025-2036

Statlige investeringer 2025-2036

Bom-penger 2025-2036

Prioritert første seks år

Merknad
Rv. 282 Holmenbrua 1,3 1,3 0 Forutsettes finansiert kun med statlige midler.
E134 Dagslett – E18, Viker 6,0 2,5 3,5 Prosjektet er delvis i Buskerud i delvis i Akershus
E134 Saggrenda – Elgsjø 2,9 1,7 1,1 Prosjektet er delvis i Buskerud og delvis i Telemark
E16 Nymoen – Eggemoen 2,1 1,3 0,8
Rv. 7 Ørgenvika – Kittilsvik 2,0 0,7 1,3 Ja Utbedringsprosjekt.
E16 Skaret – Hønefoss Med i Nye Veiers portefølje. Prioriteringer skjer av nye Veier innenfor porteføljen. Forutsatt delvis bompengefinansiering.

E16 Skaret-Hønefoss er med i porteføljen til Nye Veier, og prioriteres derfor innenfor deres portefølje.

– Regjeringen har valgt å dele opp fellesprosjektet i to deler, E16 Skaret-Hønefoss og Ringeriksbanen. Det er viktig at vi nå gjør det tydelig for Nye Veier at de må prioritere ulykkesstrekningen på E16 mellom Skaret og Hønefoss, sier fylkesordføreren.

Jernbanen

Ringeriksbanen var, som en del av fellesprosjektet med E16, det prosjektet Viken/Buskerud fylkeskommune prioriterte høyest i sitt innspill til NTP. Prosjektet er ikke prioritert med midler i planen, men skal i stedet inngå som en del av en ny fjerntogstrategi.

– Ny Ringeriksbane er det viktigste prosjektet på bane i vår region. Det er en stor strek i regningen at prosjektet ikke er prioritert i NTP. At prosjektet nå skal inngå som en del av en ny strategi, frykter jeg bare er en omskrivning av at det ikke blir noe av, sier Tore Opdal Hansen.

Vedlikehold av fylkesveiene

Buskerud fylke sliter, i likhet med mange andre fylker, med et stort vedlikeholdsetterslep på fylkesveiene. Det er noen tekniske endringer i finansieringen for fylkesveiene. I transportplanen som ble lagt frem i dag er det lagt opp til en økning på nærmere 300 mill. kr til Buskerud i første seksårsperiode, dvs. i underkant av 50 mill. kr pr. år.

–Det er positivt med et tilskudd til vedlikehold av fylkesveiene, men nærmere 300 mill. kr fordelt på en seksårsperiode monner veldig lite, og vi er ikke i nærheten av å ta igjen vedlikeholdsetterslepet i Buskerud, sier Opdal Hansen.

Buskerudbyen

I ny NTP skriver regjeringen at de vil prioritere 88 milliarder kroner til byvekstavtaler, belønningsavtaler og tilskuddsordning for klima- og miljøvennlig byutvikling og god fremkommelighet.

Buskerudbyen har i dag belønningsavtale med staten. Denne avtalen blir prioritert videre med midler. I planperioden vil det være aktuelt å invitere Buskerudbyen til forhandlinger om byvekstavtale. På direkte spørsmål under den direkte overføringen i dag svarte statsråden at det er aktuelt å starte forhandlinger i siste seksårsperiode (2031-2036).

–Vi skal snart i møte med samferdselsministeren om byvekstavtale. Vi får se hvilke resultater det møtet gir, avslutter fylkesordføreren.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *