Thorbjørn Halvorsen, medisinsk ansvarlig i Roche Diagnostics Norge.

Nytt behandlingsforløp for pasienter med hjertesvikt

En ny studie har sett på hvordan behandlingsforløpet til pasientgruppen kan bedres, blant annet ved hjelp av en norsk test for hjertesvikt.

Studien har sett på hvordan raskere opptrapping til 100% av anbefalt dosering av legemidler, basert på bruk av diagnostiske verktøy i oppfølgingen av pasientene, kan gi bedre livskvalitet, færre sykehusinnleggelser og økt overlevelse for pasientene.

– Før denne studien har det vært lite kunnskap om hvilken terapeutisk tilnærming som er best for pasienter etter akutt hjertesviktinnleggelse, inkludert hvilke legemidler som bør forskrives og i hvilke doser. Mange har vært forsiktige med  rask opptrapping av legemiddeldosering på grunn av ulik oppfølging og usikkerhet knyttet til hvilken påvirkning det kan ha for pasienten, sier Thorbjørn Halvorsen, medisinsk ansvarlig i Roche Diagnostics Norge.

Studien, som har fått navnet STRONG HF (Safety, Tolerability and Efficacy of Rapid Optimization, Helped by NT-proBNP testinG, of Heart Failure Therapies),  måtte avsluttes tidlig ettersom effekten hos studiepasientene som fikk optimalt behandlingsforløp var overlegen sammenlignet med de som fikk den vanlige behandlingen – og det ble ansett som uetisk å fortsette vanlig behandling.

– Det er veldig gledelig med disse resultatene, og de har potensiale til å føre til et paradigmeskifte i behandlingen av hjertesviktpasienter. Å innføre dette behandlingsforløpet vil kunne redusere antall dødsfall og reinnleggelser med hjertesvikt betydelig, samt øke livskvaliteten for pasientene, sier Halvorsen.

I STRONG HF-studien har man brukt Roche sin test Roche Elecsys NT-proBNP biomarkør. Denne tester for et hjertehormon som frigjøres i blodet når hjerteveggen strekkes, og er en biomarkør som kan hjelpe til å diagnostisere personer man mistenker kan ha hjertesvikt. Den kan også brukes til å vurdere risikoen hos pasienter med akutt koronarsyndrom og som et hjelpemiddel til å vurdere økt risiko for kardiovaskulære hendelser og dødelighet hos pasienter med stabil koronarsykdom. Testen som gjør det mulig å diagnostisere hjertesvikt ved hjelp av blodprøver er faktisk en norsk oppfinnelse, av professor dr. med. Christian Hall.

– Studien skisserer at de legemidlene som er anbefalt ved hjertesvikt trygt kan trappes opp mot slutten av en akutt hjertesviktinnleggelse, og etter utskrivning, under tett kontroll og vurdering av tegn og symptomer på hjertesvikt og nyresvikt, samt analysering av kalium og Roche Elecsys NT-proBNP, sier Halvorsen.

Resultatene fra studien ble delt på American Heart Association sin Late-Breaking Scientific Session og er også publisert i Lancet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *