Økningen i leieprisene fortsetter

Økningen i leieprisene fortsetter

Leieprisene nasjonalt i Utleiemeglerens portefølje øker med 8 prosent sammenlignet med februar i fjor. – Tilbudet av utleieboliger øker, men etterspørselen fra leietakerne øker mer. Vi forventer at etterspørselen fra leietakerne vil øke vesentlig frem imot sommeren. Dette vil gi et utfordrende leiemarked med stigende leiepriser, sier administrerende direktør i Utleiemegleren, Geir Skogheim.

Oslo

Leieprisene for alle boligtyper øker med 11,3 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Sammenlignet med januar går leieprisene ned 0,96 prosent.

I februar kostet det i gjennomsnitt 11.950 kroner å leie en 1-roms leilighet i Oslo. En 2-roms i Oslo kostet i gjennomsnitt 15.238 kroner. Gjennomsnittsprisen for en 3-roms i Oslo var 18.582 kroner i februar.

Vi opplever et bra marked med god interesse på alle leilighetene som er annonsert. Det er størst etterspørsel etter 2- og 3- roms leiligheter i sentrale områder, noe som også gjenspeiler seg i leieprisene.

– Det har generelt vært høyere aktivitet i leiemarkedet hittil i år enn tidligere år, og oppdragsinngangen er også høyere. Investorene har trukket tilbake til Oslo. Dette er med på å øke oppdragsinngangen og vil trolig gi flere utleieboliger på markedet fremover, sier regionsjef i Utleiemegleren, Siri Anne Bernum Halck.

Asker og Bærum

Leieprisene for alle boligtyper øker med 19,92 prosent i vår portefølje i Asker og Bærum siden februar i fjor. Sammenlignet med januar øker leieprisene med 1,90 prosent.

I februar kostet det i gjennomsnitt 13.675 kroner å leie en 2-roms leilighet i Asker og Bærum. En 3-roms leilighet kostet i gjennomsnitt 16.207 kroner i februar.

Utleiemegleren Asker og Bærum har lagt bak seg en god måned. Vi har godt besøkte visninger og mange som tar kontakt med oss. Det er fortsatt størst interesse for boliger med god standard og sentral beliggenhet.

– Vi har hatt en solid økning i leieprisene for 2-roms leiligheter, og har leid ut et par på Fornebu til 16 000 kroner i måneden som trekker opp gjennomsnittet. Dette er leiligheter med høy standard som blant annet heis, garasje og balkong med gode solforhold. Videre ser vi en økende etterspørsel etter større boliger. Vi har blant annet leid ut en stor enebolig på Snarøya til 70 000 kroner per måned, en bolig som ble utleid etter bare noen dager på markedet, sier daglig leder i Utleiemegleren Asker og Bærum, Mats Larsen.

Bergen

Leieprisene holder seg stabile og øker med 0,1 prosent sammenlignet med februar i fjor. Sammenlignet med januar øker leieprisene med 2,9 prosent for alle boligtyper.

I februar kostet det i gjennomsnitt 9.500 kroner å leie en 1-roms leilighet i Bergen. En 2-roms kostet i gjennomsnitt 12.409 kroner. Gjennomsnittsprisen for en 3-roms i Bergen var 14.538 kroner i februar.

I februar leide vi ut like mange boliger som i januar og hele 32 prosent flere boliger enn i februar 2020. Det er høy aktivitet på leiemarkedet i Bergen for tiden.

– Det trege salgsmarkedet de siste månedene har gjort at det er flere boliger på leiemarkedet, og vi har ikke lenger fullt så stor respons på annonsene våre, som vi hadde for noen måneder siden. Det er imidlertid fortsatt bra trykk på de fleste boligtyper. Pr. i dag er det 650 annonser for boliger til leie i Bergen, som er noe lavere enn normalt for sesongen, sier daglig leder i Utleiemegleren Bergen, Eirik Hove.

Drammen

Leieprisene for alle boligtyper øker med 9,70 prosent sammenlignet med februar i fjor. Sammenlignet med forrige måned øker leieprisene med 10,84 prosent.

En 2-roms i Drammen kostet i gjennomsnitt 12.755 kroner i februar. Gjennomsnittsprisen for en 3-roms leilighet var 13.083 kroner.

– Det er fortsatt utleiers marked. Selv om det er litt roligere enn i januar, er det fremdeles godt oppmøte på visninger og de fleste boliger blir leid ut etter kort tid, sier daglig leder i Utleiemegleren Drammen, Eivind Sveen.

Romerike

Leieprisene for alle boligtyper går ned med 2,01 prosent siden februar i fjor. I februar kostet det i gjennomsnitt 10 801 kroner å leie en 1-roms leilighet på Romerike. En 2-roms kostet i gjennomsnitt 11.579 kroner og en 3-roms kostet 14.032 kroner.

Årsaken til prisnedgangen er todelt. Det ferdigstilles mange store prosjekter på Romerike, i tillegg til at det er flere boliger på markedet enn tidligere. Dermed får leietakerne flere boliger å velge mellom, som fører til en liten prisnedgang.

Nedre Romerike

– Februar har vært en måned med mye aktivitet i leiemarkedet og alt tyder på at det vil forbli slik også de neste månedene, sier daglig leder for Utleiemegleren Lillestrøm, Tom Anders Andersen.

Øvre Romerike

Februar har vært en roligere måned i forhold til antall utleide boliger sammenlignet med samme periode i fjor. Aktiviteten tok seg opp mot slutten av måneden og vi opplever en god balanse i markedet i forhold til tilbud og etterspørsel.

– Leieprisnivået i vårt kjerneområde har holdt seg relativt stabilt, sier dagligleder i Utleiemegleren Jessheim, Tom Fjalestad.

Stavanger

Leieprisene for alle boligtyper øker med 7,13 prosent i vår portefølje i Stavanger siden februar i fjor. Sammenlignet med januar øker leieprisene totalt med 18,47 prosent.

Gjennomsnittsprisen for en 2-roms kostet i gjennomsnitt 12.055 kroner. Gjennomsnittsprisen for en 3-roms i Stavanger i februar var 14.805 kroner.

Antall ledige boliger til leie har gått ytterligere ned fra 268 og ligger nå på 243 objekter i vårt område. Generelt har det vært høy aktivitet på ledige boliger, noe som har resultert i at leieprisene tenderer opp.

– Sett i lys av at det er relativt få ledige boliger i markedet antar vi at leieprisene vil ha en stigende utvikling i månedene som kommer, sier daglig leder i Utleiemegleren Stavanger, Eirik Hauge.

Trondheim

Leieprisen for alle boligtyper i vår portefølje i Trondheim viser en nedgang på 4,58 prosent sammenlignet med februar i fjor. Sammenlignet med januar øker leieprisene i Trondheim med 2,90 prosent.

I februar kostet det i gjennomsnitt 8.500 kroner å leie en 1-roms leilighet i Trondheim. En 2-roms kostet i gjennomsnitt 12.166 kroner og en 3-roms kostet 14.694 kroner.

Utleiemegleren Trondheim overtok i mars 2022, utleie og forvaltning av en større eiendomsportefølje eid av NREP. Denne porteføljen består av blant annet Camp Trondheim med 220 studentboliger på Persaunet. NREP er en av Nordens ledende eiendomsutviklere og står bak studentboligkonseptet UMEUS som tar utgangspunkt i studentenes behov og velferd. Disse studentboligene som også har en del hybelkontrakter fører til at snitthusleien totalt gikk noe ned for kontoret.

– Dette kan ikke ses på som en nedgang i leieprisene totalt eller markedet for øvrig. Camp Trondheim er en av Trondheims nyeste studentbyer som er sentralt plassert i forhold til det meste i Trondheim. Kort vei til NTNU og sentrum. Studentene er allerede godt i gang med å sikre seg bolig til skoleåret 23/24 og vi anbefaler alle å sikre seg bolig allerede nå, sier daglig leder i Utleiemegleren Trondheim, Solveig Hjallen Moan.

Kristiansand

I Kristiansand øker leieprisene for alle boligtyper med 11,75 prosent siden februar i fjor.

– Februar er normalt sett en roligere måned. Markedet etterspør rekkehus/tomannsboliger og eneboliger i etablerte områder. Hybler og bofelleskap utgjør 38 % av totalen av utbudet utleieboliger, som betyr at det er overdekning i markedet av denne type boliger, sier daglig leder i Utleiemegleren Kristiansand, Tor-Gunnar Albert.

Østfold

Leieprisene for alle boligtyper øker med 7,19 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Sammenlignet med januar øker leieprisene med 2,40 prosent.

I gjennomsnitt kostet det 12.079 kroner å leie bolig i vårt distrikt i februar 2023, sammenlignet med 11.819 kroner i 2022.

– Det har vært høy aktivitet i leiemarkedet etter nyttår, og februar ble ikke noe unntak. Vi leide ut over 30 boliger og det er fortsatt størst etterspørsel etter 2-og 3-roms boliger med sentral beliggenhet. Annonserte boliger ligger stabilt over 500, som gir god tilgang på boliger for de som trenger et nytt sted å bo, sier daglig leder i Utleiemegleren Østfold, Helge Hanch-Hansen.

Vestfold

Leieprisene for alle boligtyper øker med 10,48 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Sammenlignet med januar går leieprisene ned 1,18 prosent.

– I Vestfold er utleiemarkedet stabilt og voksende. Det er stor interesse og godt oppmøte på visningene, særlig boligene med god standard. Det er også merkbart at det er flere selskaper som har utenlandsk arbeidskraft som kommer til Norge nå enn det var under pandemien, sier daglig leder i Utleiemegleren Vestfold, Karsten Olsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *