Barnehagemegafonen

Vi gir Drammen et forum der alt barnehagerelatert er tema, der praksisfeltet møter utdannerfeltet til uhøytidelig prat om stort og smått. 

Vi kommer ikke med fasit, men refleksjoner, spørsmål og tanker i usortert rekkefølge. Sammen med en nøye utvalgt gjest smaker vi på temaet og dagens relevante snop. Bli med oss og bli gira på barnehage!

Podkast episoder

Sammen med vår gjest geolog Julie Guttormsen blir vi steingærne! Hva er det med stein? Samle, beundre, kjenne, gjemme, bære, telle og sortere – barna blir aldri lei! Dette må vi finne ut mer om…

Professor emeritus Willy Aagre tar oss med inn i Anna Sethnes driftige liv og virke, reformpedagogen som fronta troen på barnets åndelighet og samarbeidsånd over snever konkurranseånd.

Vi sender live fra Drammen Podcastfestival med bildebokentusiast, Elisabeth Hovde Johannesen. Temaet er bildebøker, og vi finner ut at god barnelitteratur er relativt men helst bør har noen av de samme egenskapene som seigmenn.

Vi snakker med Maren Strand om det første året hennes som pedagogisk leder: erfaringer, opplevelser, nye tanker og hvem som skal ta ansvar for hva i barnehagen.