Tekna-president Lars Olav Grøvik mener revidert budsjett mangler en satsing på kompetanse.

Regjeringen overser kompetansekrisen

Tekna er skuffet over at det ikke er noen spor av realfagsatsing i revidert budsjett. – Vi må styrke rekrutteringen til realfag, IKT og teknologi. Dessverre ser vi i ingen spor av at regjeringen forstår hvilken alvorlig kompetansesituasjon vi befinner oss i, sier Grøvik.

Revidert budsjett var en mulighet for regjeringen til å vise at den tar den kritiske kompetansemangelen vi står i innen realfagene på alvor. Tekna savner en mer ambisiøs satsing på realfag gjennom hele utdanningsløpet, fra barnehage til høyere utdanning.

– Vi står i en realfagskrise og det er allerede stor mangel på teknologi- og ingeniørkompetanse, det må regjeringen ta på alvor, sier president Lars Olav Grøvik.

Flere studieplasser

Han er skuffet over at det ikke ligger midler til flere studieplasser innen teknologi og IKT-fag i budsjettet.

– I en årrekke har politikere, næringsliv og organisasjonene i arbeidslivet kjempet for flere studieplasser innen IKT og teknologi. I år har vi en økning av førstevalgssøkere til disse fagene. Samtidig som det er planlagt kutt i antall studieplasser. Det er lite langsiktig, og kan bety at vi mister mange kvalifiserte studenter til disse fagene, sier president i Tekna, Lars Olav Grøvik.

Til teknologistudiene var det i år en økning i antall førstevalgssøkere på 10,6 prosent, mens antallet studieplasser kuttes med 5,4 prosent. Tilvarende var søknadsøkningen for IKT på 6,9 prosent, mens antall studieplasser er redusert med 3,6 prosent.

– Det er skuffende at regjeringen ikke setter av midler til flere studieplasser i revidert, nå som søkermassen er der. Dette er kompetanse Norge trenger for å være konkurransedyktige internasjonalt, og for å løse store utfordringer vi nå møter innen klima og natur, helse, energi, ikt-sikkerhet og samferdsel. Da kan vi ikke møte kvalifiserte studenter med stengte dører, sier Grøvik.

Regjeringen må fjerne kompetanseskatten

Tekna reagerer på at regjeringen ikke signaliserer at de ønsker å fjerne den ekstra arbeidsgiveravgiften på inntekter over 750.000 kroner som ble innført i årets statsbudsjett. Tekna mener regjeringen allerede i revidert budsjett burde lovet at den midlertidige avgiften skal fjernes i 2024.

– Regjeringen har sagt at avgiftsøkningen skulle være midlertidig, det har vi klare forventninger til at de følger opp. Regjeringen må fjerne den økte arbeidsgiveravgiften for høykompetente ansatte i neste års statsbudsjett, sier Tekna-president Lars Olav Grøvik.

Tekna er bekymret for at den økte arbeidsgiveravgiften svekker bedriftenes muligheter til å investere i forskning og utvikling, det er i strid med regjeringens egen politikk. Økt arbeidsgiveravgift gjør dessuten norske arbeidsplasser mer konkurranseutsatte. Det gjelder særlig IT-bedrifter der vi allerede har mangel på kompetanse i Norge.

Internasjonale studenter glemt

Tekna var sterkt imot at det i statsbudsjettet i høst ble innført studieavgift for utenlandsstudenter utenfor EØS og Sveits, som har resultert i et stort fall i søkningen til høyere utdanning fra disse landene.

– Vi er imot en slik avgift, som truer gratisprinsippet i høyere utdanning, og som svekker den internasjonale profilen norske utdanningsinstitusjoner har hatt. Vi hadde håpet at det i revidert budsjett skulle komme kompenserende tiltak i form av gode stipendordninger for utvalgte grupper utenfor Europa. Det har dessverre ikke kommet på plass, sier Grøvik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *