Rift om studieplassene på teknologi- og mediefag ved UiB

Rettsvitenskap, medisin og psykologi holder stand som de mest populære utdanningene ved UiB. Teknologi- og mediefag har flest søkere per studieplass.

Totalt 10 560 søkere har hatt studieprogram ved UiB som sitt førstevalg i år. Dette tilsvarer fjorårets søkertall som da var normalisert etter pandemien. UiB har sendt ut drøyt 8000 tilbud om studieplass for kommende semester.

Rektor ved UiB, Margareth Hagen gleder seg til å møte studentene når det akademiske året starter i august.

– Jeg vil gratulere alle som har fått og takket ja til tilbud om studieplass ved UiB. De har gjort et valg som vil danne grunnlaget for et godt student- og arbeidsliv, og som vil ruste dem til å kunne bidra til å forme morgendagens samfunn. Vi ønsker studentene våre hjertelig velkommen og ser frem til å ta imot alle på åpningsdagen!

Teknologifag som trekker

Det er spesielt Medisinsk teknologi, Data Science og Informasjonsteknologi og økonomi som tiltrekker seg mange søkere innenfor teknologifagene. Data Science er et nytt studieprogram i UiB sin teknologiportefølje. Det nye femårige integrerte masterprogrammet starter opp denne høsten.

– UiB har lange disiplintradisjoner innen IKT- og mediefagene. Vi har over tid bygget opp en solid portefølje også med tverrfaglige teknologiprogram og det er fint å se at denne innsatsen treffer godt. Dette er kompetanse som er etterspurt, og som vil bli enda viktigere i tiden som kommer, sier Pinar Heggernes, prorektor ved UiB.

Mediefag på topp tre

TV-produksjon troner øverst på listen over studieprogram med flest søkere per studieplass. Journalistikk er også blant topp tre, med henholdsvis 12 og 7 søkere til hver studieplass på disse to programmene.

De ferske tallene fra Samordna opptak viser samtidig at profesjonsutdanningene fortsatt er programmene med flest førstevalgsøkere ved UiB. Rettsvitenskap ligger på topp med 1927 søkere til 380 plasser. Medisin og Psykologi har som tidligere år høye søkertall.

Mange vil ta master

De siste årene har UiB merket en økning i interesse for lengre utdanninger. Årets opptakstall bekrefter trenden gjennom høye søkertall til integrerte masterprogram, samtidig som stadig flere toårige masterprogram har ventelister.

– Vi er glade for denne utviklingen. Fremtidens kunnskapssamfunn krever deltagere med solid ekspertise innen sine disipliner og tverrfaglig kompetanse. Derfor er det spesielt gledelig at toårige masterprogram blir stadig mer populære, noe som gir studentene større frihet i veivalg når de skal bygge på sine grunnstudier, sier Heggernes.

Nøkkeltall

Studier med høyest poenggrense – Kvote for førstegangsvitnemål:

1. Medisin (60,1)

2. Odontologi (58,5)

3. Informasjonsteknologi og økonomi (58,3)

4. Psykologi, profesjonsstudium (58,0)

5. Medisinsk teknologi (57,9) Les om førstegangsvitnemål på samordnaopptak.no

Studier med høyest poenggrense – Ordinær kvote

1. Medisin (68,6)

2. Psykologi, profesjonsstudium (67,0)

3. Odontologi (66,6)

4. Medisinsk teknologi (62,5)5. Informasjonsteknologi og økonomi (62,1)

Studier med flest førstevalgsøkere:

1. Rettsvitenskap (1926)

2. Psykologi, profesjonsstudium (754)

3. Medisin (716)

4. Arbeids- og organisasjonspsykologi (365)

5. Psykologi, årsstudium (356)

Studier med flest førstevalgsøkere per studieplass:

1. TV-produksjon (12,2)

2. Psykologi, profesjonsstudium (8,7)

3. Journalistikk (7,3)

4. Data science (sivilingeniør) (6,5)

5. Arbeids- og organisasjonspsykologi (6,1)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *