Fra utstillingen Nesten voksen, under installering, Vestfossen Kunstlaboratorium 2023. Foto: Øystein Thorvaldsen. Osang Gwon, Metabo (2009) / Yassine Balbzioui, Long Speech (2019) / Peter Johansson, In Shallah (2006)

Sesongåpning og jubileumsfeiring på Vestfossen Kunstlaboratorium

Fire forskjellige arrangementer utgjør årets utstillinger på Vestfossen Kunstlaboratorium som åpner neste lørdag – 6. mai. Det er Maud Angelica Behn som åpner sesongen på Kunstlaboratoriet.

Ved åpningen blir det også taler ved daglig leder Lars-Andreas Kristiansen, ordfører i Øvre Eiker Knut Kvale, kommunalsjef for kultur og samfunnsutvikling Susanne Vist og Fylkesråd for kultur og mangfold i Viken, Tonje Kristensen.

Programmet for i år ser slik ut:

− I HOVEDBYGNINGEN: Nesten voksen. En jubileumsutstilling som feirer 20 år med kunst på Vestfossen Kunstlaboratorium.
− I UTSTILLINGSHALLEN: Arkeologi og anarki. En utstilling om Eikers maktsentrum i jernalderen.
− I GALLERI STAR: Nøstetangen glassverk (1741–1777). Ved munningen av Vestfosselva.
− I PROSJEKTROMMET: Fabrikken – en fortelling i tre akter.

Nesten voksen

Vestfossen Kunstlaboratorium er 20 år og dette feirer vi med en jubileumsutstilling!
Hovedutstillingen Nesten voksen strekker seg over de fire etasjene som utgjør hoved-bygningen, og byr på gjensyn med kunstverk fra nesten alle utstillinger som har blitt vist i kunstlaboratoriets ulike visningsrom – i Hovedbygningen, Galleri Star, Utstillingshallen og Prosjektrommet. 51 store og små utstillinger i alt.
Til årets hovedutstilling er det hentet inn kunst fra mange ulike hold og fra mange ulike typer  utstillinger, som alle er med på å vise VKLs utstillingshistorikk.
Utstillingene i Hovedbygningen har noen år vært kuraterte tematiske gruppeutstillinger, som OH MY GOD! i 2007, SKRIK – en utstilling om frykt i 2011 og Contemporary Chaos i 2018. Andre ganger har utstillingene vist ulike offentlige og private kunstsamlinger, som åpningsutstillingen For Alle i 2003  med kunst fra Jack Helgesens kunstsamling, utstillingen Connecting People i 2006 med kunst fra Kiasma, Finlands nasjonale museum for samtidskunst, og Tech 4 Change i 2015, som viste et omfattende utvalg av kunstsamlingen til Statoil (nå Equinor). En tredje type utstillinger i Hovedbygningen har vært geografisk orienterte utstillinger som Grand National i 2010, med britisk samtidskunst, Please Return to Busan Port i 2016, med kunst fra Sør-Korea, og Kubatana – en utstilling med afrikanske samtidskunstnere i 2019.
I Utstillingshallen har det hovedsakelig blitt vist solopresentasjoner av norske kunstnere, som Synnøve Anker Aurdal i 2017 og Trude Viken i 2021, mens det i Galleri Star har blitt vist internasjonale stjernekunstnere de første årene, som Joseph Beuys i 2005 og Louise Bourgeois i 2006, og eldre  klassisk kunst de senere årene, som Frits Thaulow i 2019 og Peder Balke i 2021. Prosjektrommet har vært formidlingsrom for publikum, rom for videovisninger og, i de senere årene, et rom for å formidle historien til den gamle papirfabrikken som eksisterte i bygningen som i dag huser VKL.
De aller fleste av de ovennevnte utstillingene er representert i årets utstilling i Hovedbygningen og viser slik sett en retrospektiv presentasjon av Kunstlaboratoriet som kunstinstitusjon gjennom 20 år.
Mer info om alle tidligere utstillinger, samt historien om tilblivelsen av VKL og driften de første 20 årene, kan du lese om i boken som akkompagnerer årets jubileumsutstilling.

Hokksundsverdet. Foto: Nils Anderssen

Arkeologi og anarki

Denne utstillingen handler om personene som driver med metallsøking som frivillig kulturminnevern og hva dette kan bidra til i lokal, regional og nasjonal historie. Den handler også om hvordan oppdagelsen av et jernalder-maktsentrum på Sem havnet midt i en diskusjon om både lovligheten til
metallsøkerhobbyen og lovlydigheten til utøverne.
Mellom 2013 og 2023 ble om lag 700 gjenstander, strukturer, graver, bygning- og anleggsspor samlet inn eller dokumentert. I et samarbeid mellom grunneiere, forvaltning og frivillighet har Sem og Semsletta gått fra å være ukjent i arkeologisk sammenheng, til å bli det området med flest gjenstandsfunn gjort med metalldetektor i landet. Funnene setter kjente, arkeologiske funn fra Eiker  inn i en ny og spennende sammenheng!
Utstillingen har blitt til som et samarbeid mellom Viken fylkeskommune, Veien kulturminnepark, Kulturhistorisk museum og Øvre Eiker kommune. Økonomisk støtte til realiseringen kommer fra Sparebankstiftelsen DNB, Viken Fylkeskommune og Øvre Eiker kommune.
Prosjektleder er Bernt-Egil Tafjord fra Øvre Eiker kommune.

«Engelsk Cron Pocal», gravert av Heinrich Gottlieb Köhler til kjøpmann i Christiania,
Iver Tyrholm (1744–1780). Høyde 39,3 cm. Foto: @kroghfoto

Nøstetangen glassverk (1741–1777)

Galleri Star har helt siden første utstilling vist ny og eldre billedkunst. I vårt jubileumsår har vi valgt en annen kunstart som ble produsert for ca. 250 år siden få kilometer fra Vestfossen Kunstlaboratorium.
Nøstetangen glassverk produserte glass som fikk en kulturhistorisk betydning som fortsatt fascinerer besøkende til museer i flere land. Glassene som først vises hos oss i denne utstillingen, skal deretter til Nøstetangensenteret i Hokksund. Glassene kommer fra en rekke forskjellige private samlinger i Norge og noe fra Danmark. En del er kjøpt inn på auksjoner. Galleri Star er første stopp for denne utstillingen før den havner der den hører hjemme – tilbake i Hokksund.
Hvordan kan det ha seg at det på 1700-tallet ble laget glass av europeisk kvalitet på et lite sted som Hokksund? Det var aldri blitt laget glass i Norge tidligere.
Årsaken var at kong Christian 6. og hans rådgivere i København var brennende opptatt av å utnytte alle slags naturressurser i det fjell- og skogrike Norge. Derfor ble Det norske Kompani opprettet i 1739. Oppdraget var å utrede hvordan Norges naturressurser kunne utnyttes på best mulig måte. I Danmark var det forbud mot å anlegge glassverk, fordi det gikk for hardt ut over skogen. På Hokksund fantes det som skulle til for å lage glass: brensel, sand og vannkraft, dessuten en elv hvor man kunne frakte produktene ut til kundene.
Vi er stolte over å feire vårt 20-årsjubileum med glass som stjernen. Glassutstillingen bringer oss nærmere visjonen vi hadde med etableringen av VKL i 2003: å finne fram til skjæringspunkter mellom
samtidskunst og stedets historie og identitet.
En stor takk til Randi Gaustad som har vært kurator for utstillingen. Takk til Stiftelsen
Nøstetangensenteret for samarbeidet og takk til Sparebanken Øst for den økonomiske støtten.

Fabrikken – en fortelling i tre akter

Prosjektrommet er den gamle fabrikkens stemme. Her følger vi sporene som sitter i kunstlaboratoriets
vegger.
1 Arbeidet
Ved Vestfosselva og Holmefoss lå forholdene godt til rette for å etablere en virksomhet som Vestfos Cellulosefabrik. Det skjedde i mars 1886, og de neste 84 årene var flere hundre mennesker i arbeid med å produsere papir i bygningene som nå rommer Vestfossen Kunstlaboratorium.
2 Avslutningen
Etterspørselen etter papir fra Vestfos Cellulosefabrik sank fra begynnelsen av 1960-tallet. Grunnen var tøff konkurranse fra liknende fabrikker i andre land. Økonomien ble dramatisk dårligere og fabrikken  ble erklært konkurs i desember 1970, som den første av de større treforedlingsbedriftene i  Drammensdistriktet.
3 Svartkatten
Nedleggelsen ble førstesidetema i landets aviser. De oppsagte arbeiderne fikk oppmerksomhet og sympati fra mange kanter, ikke minst fra en gruppe politisk engasjerte skuespillere ved  Nationaltheatret.
I regi av Det oppsøkende teater, en helt ny etablering, satte de opp stykket Svartkatten. Handling var hentet fra fabrikknedleggelsen i Vestfossen. Svartkatten ble også navnet på en plateutgivelse – til sammen en politisk produksjon med spark både mot fabrikkledelsen og kapitalmakt generelt.
Prosjektet er støttet av Øvre Eiker kommune og Viken fylkeskommune og lages av Vestfoldarkivet, i samarbeid med Vestfossen Kunstlaboratorium og Eiker Arkiv.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *