I trafikkreglene finnes det ikke noe skrevet krav om bruk av blinklys til venstre i en rundkjøring. Slik tegngiving kan likevel være nyttig informasjon for andre trafikanter, påpeker Statens vegvesen. (Foto: If)

Sjåfører krangler om blinking før rundkjøring

27 prosent nekter fortsatt å bruke lyssignal til venstre før rundkjøring. Slik signalering har vært sterkt anbefalt av veimyndighetene og trafikkskolene i over 25 år.

71 prosent svarer ja på spørsmålet «Blinker du til venstre før rundkjøringen hvis du skal til veien som ligger til venstre?». 27 prosent nei, og 2 prosent «Ingen» av disse.

Det går frem av en landsrepresentativ spørreundersøkelse YouGov har utført på oppdrag for forsikringsselskapet If. 821 sjåfører fra hele landet har svart i undersøkelsen.

Temaet «hvordan kjøre riktig i rundkjøring» egnet til å skape opphetet debatt i nettavisenes kommentarfelter og ødelegge stemningen under jobblunsjen eller grillpartyet:

– Å diskutere «blinke eller ikke blinke til venstre før rundkjøring» kan nærmest føre til nevekamp i ethvert dannet selskap. Blinklys og rundkjøringer er utrolig nok et tema som skaper sterke følelser hos mange, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Fikk opplæring før endringen

Han forteller at her går det et skarpt skille i den norske befolkning: De som tok sertifikatet før eller etter anbefalingen om å blinke inn i rundkjøringen ble innført.

I trafikkreglene finnes det imidlertid ikke noe skrevet krav om bruk av blinklys til venstre i en rundkjøring. I enkelte tilfeller kan slik tegngiving likevel være nyttig informasjon for andre trafikanter, påpeker Statens vegvesen:

«Når du skal til venstre i mindre rundkjøringer med god oversikt, kan du hjelpe andre trafikanter ved å blinke til venstre før rundkjøringen.»

Tegngivning innført på 90-tallet

Trafikkskolene begynte å lære bort å blinke til venstre før rundkjøring på midten av 1990-tallet. Siden den gang har dette vært en del av den obligatoriske trafikkopplæringen.

– Selv om det nok føles uvant å blinke for en del, vet vi at blant andre yrkessjåfører setter stor pris på tilleggsinformasjonen dette gir i trafikksituasjonen. Hemmeligheten til god flyt i rundkjøringer er at andre skjønner hva du skal gjøre på et så tidlig tidspunkt som mulig, sier Clementz.

– Gjennom å senke farten, feltplassering og tegngivning gir du signaler til andre i trafikken. I noen situasjoner kan faktisk blikkontakt og bruk av håndbevegelser løse oppgaver i en rundkjøring. Det tror jeg mange har opplevd selv, sier kommunikasjonssjefen i If.

Politiet følger godt med

Politiet har ingen skrevet hjemmel for å gi deg straff hvis du ikke blinker til venstre før du kommer inn i rundkjøringen, siden det bare er en anbefaling fra Statens vegvesen.

Når det gjelder vikeplikt, feltplassering og tegngivning ellers før, i og etter rundkjøringen, kan du imidlertid få en straffereaksjon dersom du ikke følger trafikkreglene. Politiet har rutinemessig observasjon av hvordan trafikkantene oppfører seg i rundkjøringer.

Når du kjører i rundkjøringer, skal du tilpasse farten, bruke blinklys og plassere deg slik at de andre bilistene forstår hvor du skal kjøre ut, understreker Statens vegvesen.

I rundkjøringer gjelder de samme reglene som i vanlige veikryss.

Regler og råd for rundkjøringer finner du på Statens vegvesens sider her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *