Elisabeth Fischer, avdelingsdirektør i Skatteetaten

Slik henger eiendomsskatten sammen med verdien av boligen din i skattemeldingen

Mange kommuner benytter Skatteetatens beregnede markedsverdi som grunnlag for eiendomsskatten. Hvis du mener at du betaler for mye i eiendomsskatt, kan du ha krav på å få verdien satt ned.

Eiendomsskatten er en kommunal skatt, og kommuner som har eiendomsskatt kan velge mellom å taksere boligene selv eller benytte Skatteetatens beregnede markedsverdi som grunnlag for eiendomsskatten. Over 100 kommuner bruker i dag tall fra Skatteetaten, noe som gjør at kommunene slipper å ta jobben med å taksere alle eiendommene.

– Hvis kommunen din benytter Skatteetatens beregnede markedsverdi, og du kan dokumentere at den er for høy, kan du endre det i skattemeldingen din selv. Da vil også grunnlaget for eiendomsskatt endres automatisk, sier Elisabeth Fischer, avdelingsdirektør i Skatteetaten.

Dersom kommunen du bor i takserer boligene selv, må du ta direkte kontakt med kommunen din for å klage.

Slik endrer du

Grunnlaget for eiendomsskatt som blir utskrevet i år, finner du i boligopplysningene som er oppført i skattemeldingen for inntektsåret 2022.

Disse tallene finner du under «Boligopplysninger – grunnlag for formuesverdi» i skattemeldingen.

– Du kan selv endre opplysninger om størrelse (p-rom), byggeår eller boligtype. Endrer du opplysninger vil det bli beregnet en ny antatt verdi på boligen, som så brukes når blant annet eiendomsskatt skal beregnes, forteller Elisabeth Fischer.

Dersom du kan dokumentere at markedsverdien på boligen er lavere enn beregnet markedsverdi, kan du kreve at formuesverdien i skattemeldingen settes ned.

Det er fastsatt visse grenser for hvor høy formuesverdien kan være i forhold til reell markedsverdi. For eiendomsskatt utskrevet i 2024 er det grensene som gjaldt for inntektsåret 2022 som gjelder:

For en bolig du eier og bor i (primærbolig)

Du kan kreve nedsettelse dersom formuesverdien utgjør mer enn 25 prosent av markedsverdien. 

For bolig du eier, men ikke er registrert bosatt i (sekundærbolig)

Du kan kreve nedsettelse dersom formuesverdien overstiger eiendommens dokumenterte omsetningsverdi.

– Du må kunne fremlegge dokumentasjon på endringene dersom vi ber om det. Dokumentasjon kan for eksempel være takst eller verdivurdering, sier Elisabeth Fischer.

– Et lite tips til slutt: Grunnlaget for eiendomsskatten i 2025 henger sammen med skattemeldingen du får i disse dager. For at eiendomsskatten neste år skal bli riktig, må du derfor sjekke og eventuelt endre tallene i skattemeldingen du får nå, avslutter Fischer.

Du kan lese mer på Skatteetaten.no/eiendomsskatt

Du kan endre i tre år etter fristen for levering av skattemeldingen

Muligheten til å endre skattemeldingen selv gjelder i tre år etter fristen for levering av skattemeldingen for det inntektsåret du ønsker å endre.

Du kan likevel ikke endre selv dersom du har fått varsel fra skattemyndighetene om kontroll av opplysningene om formuesverdien, eller du har fått vedtak om at skattemyndighetene har myndighetsfastsatt formuesverdien.

I slike tilfeller må du sende inn en klage for eventuelt å få en endring av formuesverdien.

Nye arealregler fra 1. januar 2024

1. januar 2024 kom det en ny norsk standard for areal- og volumberegninger av bygg. I den nye standarden skal boligens areal oppgis i bruksareal (BRA), og begrepene P-rom og S-rom skal ikke lengre benyttes. Flere har derfor blitt usikre på hvordan dette spiller inn på verdsettelsen av bolig til eiendomsskatteformål.

– Vi har fått flere spørsmål om hvordan dette spiller inn på verdsettelsen av boligen til eiendomsskatteformål, men det er ikke noen endringer i beregning av grunnlaget for eiendomsskatten i 2024. Det regnes ut på samme måte som tidligere år, forteller Elisabeth Fischer.

– For de kommunene som benytter Skatteetatens beregnede markedsverdi til å skrive ut eiendomsskatten, så skrives denne ut på grunnlag av fastsatte formuesverdier for inntektsåret 2022.

– I og med at det ikke er gjort endringer i regelverket for verdsettelse av boliger for skatteformål, vil SSB foreta omberegninger til P-rom inntil nytt regelverk er på plass, sier Fischer.

Dersom du har behov for å regne ut p-rommet av boligen din i forbindelse med beregning av formuesverdi, kan du lese mer om hvordan det gjøres på Hvordan måler du opp et p-rom – Skatteetaten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *