Salg- og markedsdirektør i Utleiemegleren, Geir Skogheim, anbefaler alle som skal flytte i sommer om å være ute i god tid.

Stor økning i leieprisene i pressområdene siden mars

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemeglerens portefølje øker med 3,9 prosent sammenlignet med forrige måned. Det er for få ledige utleieboliger i markedet. Dette skaper et ekstra press i leiemarkedet før sommeren.

-Vi anbefaler alle som skal flytte i sommer om å være ute i god tid, sier Salg- og markedsdirektør i Utleiemegleren, Geir Skogheim.

Oslo

Leieprisene for alle boligtyper i hovedstaden øker med 12,4 prosent sammenlignet med april i fjor. Sammenlignet med forrige måned øker leieprisene med 7,4 prosent.

– Vi merker at starten på høysesongen er her. Det er svært bra oppmøte på visninger, og leiligheter blir fort utleid til «rekordhøye» leiepriser. Boliger med sentral beliggenhet er fortsatt de mest populære og den største etterspørselen er etter 1-og 2-roms leiligheter. Flere studenter er allerede på utkikk etter bolig fra sensommeren.

Antall utleieboliger er lavere enn tidligere år og det vil gjøre at det blir færre boliger på markedet i høysesongen vi nå går inn i. Det vil føre til et svært ubalansert marked fremover, med større etterspørsel enn tilbud. Dette ser vi på som alarmerende, sier regionsjef i Utleiemegleren, Siri Anne Bernum Halck.

Asker og Bærum

Leieprisene for alle boligtyper øker med 1,2 prosent i vår portefølje i Asker og Bærum sammenlignet med i fjor. Sammenlignet med forrige måned øker leieprisene med 1,4 prosent.

Utleiemegleren Asker og Bærum hadde høy aktivitet i april. Vi leide ut mange boliger og hadde bra besøk på våre visninger. Det er lavt utbud av boliger til leie i Asker og Bærum, noe vi merker i form av økende interesse på våre ledige boliger.

– Vi ser spesielt at leieprisene for de største boligene har steget kraftig mot fjoråret. Det er svært få eneboliger til leie i Asker og Bærum, men en god arbeidstilstrømming. Dette gjør disse boligene svært populære. Vi forventer økt aktivitet i mai og utover mot sommeren, – med flere spennende objekter å vise frem, sier daglig leder i Utleiemegleren Asker og Bærum, Mats Larsen.

Bergen

Vi merker et økende trykk i leiemarkedet, og har siden tidlig i vinter, fått flere henvendelser fra personer som ønsker å leie bolig fra semesterstart i august.

Det er 27 prosent flere boliger på markedet enn for to måneder siden, men færre enn det som har vært vanlig de siste årene. Vi regner med at utbudet vil øke ytterlige fremover mot høysesongen om sommeren og anbefaler å være tidlig ute.

– Begynn søket etter leiebolig allerede nå, slik at du får tid til å orientere deg i markedet. De beste boligene går gjerne først!

Prisutviklingen hittil i år er relativt flat for alle boligtyper. Normalt øker prisene noe for alle boligtyper i høysesongen om sommeren, sier daglig leder i Utleiemegleren Bergen, Eirik Hove.

Drammen

Leieprisene for alle boligtyper øker med 7,1 prosent i vår portefølje i Drammen sammenlignet med april 2022. Sammenlignet med forrige måned øker leieprisene med 2,5 prosent.

Det er godt oppmøte på visninger og boligene blir leid ut etter kort tid. Sentrale boliger med god standard er det best respons på. Av boligtyper viser tallene våre at det er 3-roms leilighetene som stiger mest i pris, med en gjennomsnittsleie på 13.800 kroner.

– Det er fortsatt lite annonserte boliger til leie som gjør at leieprisene holder seg høye. Man kan nok forvente stigende leiepriser fremover hvis denne trenden holder seg, sier daglig leder i Utleiemegleren Drammen, Eivind Sveen.

Romerike

Leieprisene for alle boligtyper øker med 6,8 prosent i vår portefølje på Romerike sammenlignet med april i fjor. Sammenlignet med forrige måned øker leieprisene med 4,1 prosent.

På Romerike fortsetter leieprisene å stige jevnt. Etter mange år med liten økning i prisene, har vi spesielt de siste 18 månedene sett en jevn prisoppgang for alle utleieboliger. Gjennomsnittlig leiepris i april var 14.200 kroner. På Romerike har Utleiemegleren samme antall boliger til leie på nett som på samme tid i fjor, og en markedsandel på 12,5 prosent av det totale utbudet.

Nedre Romerike

Størst økning finner vi på de aller minste leilighetene, samt 4-roms leiligheter og eneboliger. Den negative utviklingen i antall utleieboliger, er mindre enn i Oslo. Det har blitt bygget mye nytt i området de seneste årene, og dermed har det kommet en god tilførsel av egnede utleieboliger i form av nyoppførte leiligheter. Ser man på tallene for hele Viken fylke, er det ca. 400 færre utleieboliger på markedet i dag enn for to år siden.

– Her ser man tydelig samme utvikling som i Oslo; at det er for få boliger til leie. Med økende pågang fra leietakere, vil leieprisene etter all sannsynlighet fortsette å stige jevnt også de neste månedene, sier daglig leder for Utleiemegleren Lillestrøm, Tom Anders Andersen.

Øvre Romerike

På Øvre Romerike merker vi en økende etterspørsel fra leietakere og det er flere på visning enn tidligere i år. Vi ser for oss noen hektiske måneder frem mot sommeren.

I Ullensaker er det færre boliger på leiemarkedet sammenlignet med samme periode tidligere år. Vi opplever samtidig at det er flere som selger sine sekundærboliger som har vært i leiemarkedet. Dette vil påvirke leieprisene fremover, og vi vil ha behov for flere utleieboliger i månedene som kommer.

– Fra oktober i fjor til april i år leide vi ut alle 44 leilighetene i et nybygg på Jessheim tilpasset godt voksne. Dette gir en god indikasjon på at det er behov for denne type boliger i markedet, sier daglig leder i Utleiemegleren Jessheim, Tom Fjalestad.

Stavanger

Leieprisene for alle boligtyper øker med 6,2 prosent i vår portefølje i Stavanger sammenlignet med april i fjor. Sammenlignet med forrige måned øker leieprisene med 1,3 prosent.

Antall ledige boliger i Stavanger og omegn er fortsatt lavt, men har gått noe opp siden forrige måned. Snittprisen for en 2-roms er 12.069 kroner som gir en økning på 6,3 prosent fra forrige måned. For en 3- roms er gjennomsnittsprisen 15.658 kroner, som gir en økning på 11,4 prosent sammenlignet med forrige måned og 10,5 prosent mot samme periode i fjor.

– Vi nærmer oss høysesong, og med få ledige boliger på markedet, antar vi at leieprisene fortsetter opp også i månedene som kommer, sier daglig leder i Utleiemegleren Stavanger, Eirik Hauge.

Trondheim

Leieprisen for alle boligtyper i vår portefølje i Trondheim viser en økning på 4,1 prosent sammenlignet med forrige måned.

Leieprisen på 1-roms øker mest fra i fjor sammenlignet med de andre boligtypene. Her er det boligene med sentral beliggenhet som er mest populære. Vi ser en økende tendens på 3- og 4-roms, men det er store forskjeller på antall kvadratmeter.

– Generelt ser vi at de mest populære boligene på leiemarkedet i Trondheim øker en god del i pris i år. Vi forventer at prisene i sommer skal ganske mye opp, sier daglig leder i Utleiemegleren Trondheim, Solveig Hjallen Moan.

Kristiansand

Leieprisene for alle boligtyper øker med 10 prosent i vår portefølje i Kristiansand sammenlignet med april 2022.

– Kristiansand går mot høysesong og vi forventer økende leiepriser fremover. Det er utfordrende for leiemarkedet at kommunen har lagt begrensninger for utleie til studenter. Nå kan det kun leies ut tre rom pr leilighet. For fire-fem rom må det søkes dispensasjon hos kommunen. For boliger over fem rom må det søkes bruksendring til hybelhus.

Dette kommer til å føre til at det er for lite hybler for studentene kommende skoleår og økte leiepriser, sier daglig leder i Utleiemegleren Kristiansand, Tor-Gunnar Albert.

Østfold

Leieprisene for alle boligtyper øker med 15 prosent i vår portefølje i Østfold sammenlignet med april i fjor. Sammenlignet med forrige måned øker leieprisene med 8,5 prosent.

Det er fortsatt høy aktivitet i leiemarkedet. Snitt leiepris i vår portefølje var 12.220 kroner i april. Siden mars har det blitt hele 16 prosent færre ledige utleieboliger i markedet. Det fører til et ekstra press i leiemarkedet før sommeren, da de aller fleste ønsker å være på plass før ferien.

– Vi anbefaler alle som skal flytte i sommer om å være ute i god tid. Det er også verdt å merke seg at det ikke lenger uvanlig at boliger med høy standard og attraktiv beliggenhet leies ut for godt over 20.000 kroner pr måned, sier daglig leder i Utleiemegleren Østfold, Helge Hanch-Hansen.

Vestfold

Leieprisene for alle boligtyper øker med 26 prosent i vår portefølje i Vestfold sammenlignet med april i fjor. Sammenlignet med forrige måned øker leieprisene med 18 prosent.

– Vi har leid ut flere dyre boliger i april. Det er stor aktivitet i markedet i Vestfold om dagen. Vi merker økende oppdragspågang av utleiere som ønsker å leie ut. Det henger nok sammen med årstiden, men vi ser også en økende tendens til at nye boligprosjekter ikke blir solgt og derfor havner på utleiemarkedet.

Det er også godt besøk på visningene vi har, særlig i Sandefjord og Tønsberg, sier daglig leder i Utleiemegleren Vestfold, Karsten Olsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *