- Vi håper at det styrkede basistilskuddet vil bidra både til å stabilisere fastlegeordningen, og til at det blir bedre samsvar mellom det kommunene skal betale ut til fastlegeordningen og det de får igjennom inntektssystemet, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen. Foto: Johnny Syversen

Styrkingen av fastlegefinansieringen er positivt

– En styrking på 720 millioner kroner årlig er gledelig og etterlengtet. Regjeringen viser med dette at de satser på fastlegeordningen, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.

Regjeringen vil fra 1. mai styrke basistilskuddet til fastlegene, og iverksetter samtidig en pasienttilpassing av dette tilskuddet til hver enkelt lege.  KS mener intensjonen med et pasienttilpasset basistilskudd er god. Det tar hensyn til faktorer som fastlegene ikke har vært tilstrekkelig kompensert for tidligere, både knyttet til enkeltpasienter og sosioøkonomiske forhold i kommunen/bydelen.  Samtidig gjøres det mange endringer på én gang, og det er vanskelig å forutsi totaleffekten.

– Vi håper at det styrkede basistilskuddet vil bidra både til å stabilisere fastlegeordningen, og til at det blir bedre samsvar mellom det kommunene skal betale ut til fastlegeordningen og det de får igjennom inntektssystemet, sier Helgesen.

Siden det er lagt inn så store ekstra ressurser i fastlegeordningen, antar KS at kun en håndfull leger vil tape på omleggingen. I fjor brukte kommunene 813 millioner kroner på å subsidiere ordningen. Undersøkelser gjennomført de fire siste årene viser at kommunenes merkostnader ved subsidiering av fastlegeordningen har økt for hvert år.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *