Ikke jobb gratis – skriv overtid

– Det er viktig at du får betalt for den jobben du gjør. Det innebærer alle timer og minutter som du er på arbeidsplassen din. – Alle minuttene du er på jobb må skrives. Leder av NITO Spekter, Brynhild Asperud og direktør for forhandlings- og arbeidslivsavdelingen i NITO, Jan Pieter Groenhof, ber deg ta et […]

Google skal hjelpe norske bedrifter i hele landet

Nye tall viser en kraftig økning i antall konkurser blant norske bedrifter. Nå snur Google seg rundt for å hjelpe næringslivet gjennom uroen. – Det er et akutt behov for å hjelpe de små og mellomstore bedriftene. De utgjør 99 prosent av det norske næringslivet, og vi er nødt til å motvirke at arbeidsplasser går […]

Den maritime næringen trenger flere kvinner

– Vi trenger flere kvinner med maritim utdanning, og en utdanningssektor og politikere som er med på løftet, skriver Grete Herlofson, generalsekretær i Redningsselskapet. Tekst: Grete Herlofson, Redningsselskapet Da jeg kom inn i toppledergruppa i en av organisasjonene jeg tidligere har jobbet for, var mange nysgjerrige på hvem som skulle få den ledige lederjobben. Da navnet […]

Godt resultat for Bertel O. Steen

Bertel O. Steen leverte et godt økonomisk resultat i 2022. Et meget sterkt år for Mercedes-Benz var hovedårsaken til resultatet. Hele 82 prosent av Bertel O. Steens salg av nye personbiler var hel-elektrisk i 2022, en betydelig økning fra 69 prosent i 2021. Omsetningen for bilvirksomheten til Bertel O. Steen endte på 22.717 millioner kroner […]

7.548 arbeidssøkere hos NAV Vest-Viken i februar

I februar var 7.548 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV Vest-Viken. 2,9 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Blant arbeidssøkerne var 4.750 personer registrert som helt ledige i februar, noe som utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken. NAV-regionen Vest-Viken ligger under landsgjennomsnittet på 1,9 prosent. Bruttoledigheten, som […]

Kron-kundene satset på teknologi, indeks og high yield-rentefond

I februar falt verdens børser etter en knallsterk start på året i januar. Verdensindeksen var ned 1,6 % i norske kroner, og Krons kunder kjøpte gjennom måneden fond for 294 millioner kroner og innløste for 82 millioner slik at netto fondsinnskudd endte på 212 millioner. Mesteparten av midlene endte opp i teknologifond, indeksfond og high […]

Fortsatt økt sykefravær

I 4. kvartal 2022 var det legemeldte sykefraværet på 5,4 prosent i regionen Vest-Viken. Det er en økning på 2,4 prosent sammenlignet med samme periode i 2021. I Viken fylke var sykefraværet på 6,0 prosent (+2,7%), mens det i landet som helhet var på 5,7 prosent (+0,5%). Det er diagnosegruppen allment og uspesifisert som står […]

Bedriftseiere bryr seg om sine ansatte

Mange ansatte ble bedre forsikret gjennom jobben i fjor. – Det er en gledelig utvikling i en tid der mange er urolige for privatøkonomien. Det sier rådgivende lege i Frende Forsikring, Helge Skjerven. På tampen av fjoråret meldte flere selskaper om privatpersoner som sa opp livsforsikringene sine på grunn av økte priser i samfunnet generelt. […]

Rekordvekst – Tekna passerer 100 000 medlemmer

Tekna opplever en rekordhøy medlemsvekst, og har nå passert 100 000 medlemmer. Bare på halvannet år har foreningen vokst med 10 000 medlemmer. Tekna er landets største forening for høyt utdannede teknologer, realister og naturvitere. 27.februar passerte foreningen 100 000 medlemmer. – Dette er en merkedag for Tekna. I august 2021 passerte vi 90 000 medlemmer, og […]