Norge blir med i InvestEU

Norge har blitt en del av investeringsprogrammet InvestEU. Dette vil gi norsk næringsliv langt større tilgang på kapital til grønne og digitale prosjekter, og er et steg i retning enda tettere strategisk partnerskap mellom Norge og EU. – InvestEU er en av EUs store satsinger i arbeidet for grønn omstilling og strategisk autonomi. Norsk deltakelse […]

Enorme investeringer i 5G

Investeringene i mobilnett var nærmere 4,8 milliarder i 2022. Av dette kan mer enn 4,1 milliarder knyttes til utbyggingen av 5G. Men det er fremdeles regionale forskjeller. — Det foregår et kappløp mellom Telia og Telenor om å raskest mulig tilby kundene 5G dekning, og det gir resultater. Lyses oppkjøp av Ice gjør at vi […]

På befaring i Bragernestunnelen

Onsdag kveld var 16 lærlinger på befaring inne i Bragernestunnelen i Drammen. Målet er å skape en interesse for å jobbe med elektriske installasjoner innenfor samferdsel. – I Norge er det et stort behov for dyktige fagarbeidere innen elektrofagene som vil jobbe innenfor samferdselsområdet. Ved å vise frem litt av det vi driver med, håper […]

Høyutdannede strømmer til fagforeningene

Andelen medlemmer i fagforening har steget med 3,9 prosent de siste to årene, viser nye tall fra SSB. Den sterkeste veksten er blant de høyest utdannede, der veksten har vært over 10 prosent. Antallet arbeidstakere som er organisert i Norge økte med 76 198 i løpet av 2021 og 2022, og har nå passert to millioner, viser […]

Kritisk lav aktivitet i byggenæringen

En rapport utarbeidet av Hovedorganisasjonen Virke viser at aktiviteten i byggenæringen har stupt i årets første måneder. Nå ber de politikerne igangsette planlagte byggeprosjekter, og satse tungt på energieffektivisering av bygg for å holde aktiviteten i næringen oppe. – Blant aktørene i byggvarehandel er fremtidsutsiktene pessimistiske nå. Det henger sammen med at en kombinasjon av redusert […]

Henter 22 millioner til psykologtjeneste i vekst

Den digitale helsetjenesten Eyr henter 22 millioner kroner og vil satse ytterligere på digital vekst av lege og psykologtjenester. Den digitale helsetjenesten Eyr henter 22 millioner kroner og vil satse ytterligere på digital vekst av lege og psykologtjenester. I et svært krevende kapitalmarked lykkes det likevel for det norske e-helse selskapet Eyr å hente 22 […]

Konkursøkning på 27 prosent

Nye tall fra data- og analyseselskapet Experian, viser en konkursøkning på 27 prosent de siste 12 månedene. Når årets april sammenlignes med fjorårets, er økningen i antallet konkurser 20,3 prosent. I løpet av de siste 12 månedene har totalt 2640 aksjeselskap gått konkurs, hvilket er en oppgang på 27 prosent. Oslo er fylket med den […]

Ikke gå i prøvetidsfella – advokatens fem råd

De fleste arbeidskontrakter inneholder et punkt om prøvetid. Som oftest er den på seks måneder fra du ble ansatt. Men betyr det at du ikke er fast ansatt? Dette bør du vite om prøvetiden. For arbeidsgiver gir prøvetiden en sjanse til å vurdere arbeidstakers ferdigheter, kompetanse og egnethet for stillingen, mens for arbeidstaker gir prøvetiden […]

NITO om revidert statsbudsjett: – Dypt bekymret for framtida

– NITO er skuffet over at regjeringen ikke tar grep for å satse på framtida, er NITO-president Trond Markussens første kommentar til regjeringens reviderte budsjett. NITO etterlyser flere IKT-studieplasser. – Vi står overfor en varslet kompetansekrise. Norsk arbeidsliv trenger 40.000 flere ansatte med IKT-utdanning de neste sju årene. Regjeringens reviderte budsjett gir ingen ekstra IKT-studieplasser […]