Fortsatt nedgang i byggvarehandelen

Byggvarehandelen falt med 4,3 prosent i 1.tertial 2024 fra samme periode året før. I første tertial 2024 falt omsetningen til byggevarehusene med 4,3 prosent. Det var nedgang i store deler av landet og størst var fallet i Telemark, Akershus, Buskerud, Østfold og Innlandet. Det var proffmarkedet som sto for hele nedgangen i årets første måneder, […]

Teslas streikebryter-import fra utlandet er useriøs

At Tesla benytter seg av streikebrytere fra utlandet er å kaste den nordiske modellen på dør. NITO reagerer med vantro over Teslas streikebryteri. Streiken til IF Metall i Sverige ligger an til å bli en av de tøffeste kampene mot utenlandske eiere for å opprettholde den nordiske modellen. Å utføre arbeidet til person som er […]

Norges Bank stemmer mot klimamål for oljegiganten Shell

– Med denne stemmegivingen har ikke lenger oljefondet troverdighet som pådriver for klimamålene, sier Ida Thomassen, nestleder i Framtiden i våre hender. Oljefond har som mål å være verdens ledende investor på håndtering av klima. Stemmegivning på selskapenes årlige generalforsamlinger er ifølge fondet et viktig virkemiddel i arbeidet med ansvarlige investeringer.  «Vår stemmegivning er kanskje […]

Viser fram Larvik-stein på Manhattan

De har kledd kjøkken, bad og uteplasser over hele verden i lokal larvikitt. Nå er Lundhs fra Larvik på plass i New York sammen med landets fremste designbedrifter for å vise seg fram på gigantmessen ICFF. – Vi er veldig fornøyde med å ha med Lundhs. USA har blitt eksportmarked nummer én for norsk møbel- […]

Fossil gass til byggvarme kan bli forboden

Miljødirektoratet sender på høyring eit forslag om forbod mot bruk av fossil gass til oppvarming på byggjeplassar. – For å nå klimamåla må det gjennomførast tiltak i alle samfunnssektorar, og utfasing av fossil gass til byggvarme ser ut til å vere ei ganske lågthengande frukt, seier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. Finnes klimavennlege alternativ Oppføring […]

Ingen bedring for bygg- og anlegg før 2026

Lavere aktivitet og etterspørsel innen bygg- og anleggsbransjen fører til økt arbeidsledighet, og i første kvartal i år gikk 270 bedrifter konkurs. – Vi vil se krisestemning og en økning i konkurser godt inn i 2026, sier bransjeansvarlig Henning Dalsegg i BDO. – Antallet igangsettelsestillatelser er på et bunnivå vi ikke har sett siden finanskrisen. […]

Söderberg & Partners inngår samarbeid med Gåfotball Norge

Gåfotball er en sterkt voksende sport både i Norge og internasjonalt. Sporten gir tidligere aktive spillere mange nye år med fotball, mens spillere som aldri har spilt fotball før kan finne en arena for sosial og fysisk aktivitet. – Gåfotball er en spennende satsning som vi ser fram til å følge med på, sier Jan […]

Nesten hver tredje handelsbedrift ønsker sommervikarer

Ifølge en fersk undersøkelse fra Virke planlegger 31 prosent av bedriftene å ansette sommervikarer i år. Det er store variasjoner mellom virksomhetene, men behovet for sommervikarer består, dette til tross for omsetningsnedgang, økte kostnader og strammere økonomi hos virksomhetene. – Handels- og tjenestenæringene står hvert år for en betydelig andel av sommerjobbene. I år som i […]

Avvikler utskjelt arbeidsgiveravgift

Regjeringen har nå bestemt å avvikle den midlertidige arbeidsgiveravgiften de innførte for statsbudsjettet 2023. – Dette var en uheldig midlertidig skatt på kompetanse, og det er bra regjeringen viser at den nettopp var midlertidig sier Tekna-president Elisabet Haugsbø. Avgiften ble innført for å dekke inn økte utgifter, blant annet på grunn av krigen i Ukraina. I […]

Arbeidsgivere i Buskerud mangler 1.550 personer

I årets bedriftsundersøkelse fra NAV Vest-Viken melder 19 prosent av virksomhetene i Buskerud om rekrutteringsproblemer de siste tre månedene, og de mangler cirka 1 550 personer. Rundt hver femte virksomhet forventer økt sysselsetting i 2024.   Av 900 bedrifter NAV har kontaktet i Buskerud, svarte 600 på undersøkelsen. Det er en svarandel på 66 prosent som […]