PENGEGAVE: 25.000 kroner til sosiale aktiviteter fra Rebekkalogen til Bekkevollen. Enhetsleder i avdeling Solenga, Karin Irene Grønvold, Turid Tvede, Irene Rødby, Anne Kristin Mellem, Hege Berntzen med Jonas, Ann-Sofi Larsen, Wenche Haugen og enhetsleder i avdeling Hestenga, Ellen Kathrin Buøy. Foran sitter Jorunn Mathisen og Tarik. FOTO: PRIVAT.

Tar vare på de svakeste

Denne artikkelen sto på trykk i Byavisa Drammen i mars 2016.

Bekkevollen Barne- og avlastningsbolig er stedet hvor grenseløs omsorg gjør livet lettere for de barna som ikke fungerer som andre. Rebekkalogen samlet inn 25.000 kroner til dem for å gjøre livet deres enda lysere.

I overkant av 30 barn er brukere av tilbudet på Bekkevollen. Det er en avdeling for de med fysiske handikap og en for de som har psykisk utviklingshemming og autisme. For tiden er Bekkevollen delt i to, et sted for hver avdeling, mens de bygger ut senteret på Åssiden.

Snart flytting

–Da vi startet for 20 år siden, var det etter at Hokksund barnesykehus la ned. HVPU-reformen gjorde at kommunen skulle tilby disse barna et sted, og vi startet Bekkevollen med to barn, sier Karin Grønvold, leder ved avdeling Solenga. 

Bekkevollen startet i Lauritz Grønlands vei på Fjell, og nå er avdelingen Solenga tilbake her mens utbyggingen skjer. Her er det plass til 12 barn, og tilrettelagt med alle mulige hjelpemidler. Den andre avdelingen holder til midlertidig på Strømsø sykehjem. Innflytting til det ferdig utbygde Bekkevollen i Buskerudveien på Åssiden blir i løpet av sommeren, og alt skal være klart til skolestart.

–Vi flyttet inn i bygget på Åssiden i 2008, og så fort at det ble for lite, sier Merethe Taang, avdelingsleder ved Senter for oppvekst i Drammen kommune.

–Heldigvis bygde vi det slik den gangen at vi enkelt kan sette på en etasje til.

BARNEROM: Slik ser det ut på et av barnerommene til et barn som bor fast på Bekkevollen. Karin Irene Grønvold (t. v.) og avdelingsleder Merethe Taang fra Senter for oppvekst i Drammen kommune.

Individuelt

På Solenga bor det tre barn fast, mens de andre barna har individuelle tilbud. Noen bor der annenhver uke, andre har timebasert avlastning. Den yngste er to og et halvt år, den eldste 17.

–Vi har hatt et barn boende her som kom rett fra sykehuset etter fødselen, men de fleste er over året. Det er jo ikke så annerledes å ta seg av et barn med spesielle behov det første leveåret. Bleier må skiftes, og barnet må bæres rundt. Først når barnet vokser til, begynner oppgavene å bli overveldende, sier Karin Grønvold.

–Et barn på 8-10 år blir tungt å håndtere fysisk, og det er en omsorgsituasjon som krever hele døgnet. Hvis familien har flere barn, blir det vanskelig å følge opp dem på en god nok måte. Derfor tilbyr vi individuelle avlastningsplasser i samarbeid med familiens behov.

Det er i alt 100 ansatte inkludert ekstravakter og vikarer som er knyttet til institusjonen, i alt 35 årsverk.

–Vi har en til en-forhold når det gjelder antall barn kontra ansatte, og yrkesgruppene her fordeler seg på sykepleiere, hjelpepleiere, vernepleiere, førskolepedagoger og helsefagarbeidere.

Pengegave

–Det er veldig sjelden vi får gaver, smiler Karin Grønvold.

–Og nå har vi fått hele 25.000 kroner av Rebekkalogen, en skikkelig slump med penger som fortsatt står urørt. Vi har temaet oppe blant de ansatte, og har bedt dem komme med forslag til hva vi skal bruke dem til.

Et av de gode forslagene er en stor huske som skal henge i taket når lokalene står ferdige i sommer. 

–Vi skal tenke nøye gjennom dette, og finne ut hvordan barna her skal få mest mulig glede av pengegaven, sier Karin Grønvold.

Rebekkaloge nr. 78 Hebe er tilknyttet Odd Fellow Ordenen i Drammen. Det er en loge for damer, tilsvarende en Odd Fellow loge for menn.

I fjor hadde Rebekkalogen 30-års jubileum, og bestemte seg for å gi 25.000 kroner til et sosialt formål.

–Bekkevollen drives av Drammen kommune, men de trenger likevel midler til sosiale aktiviteter og lignende, sier Anne Kristin Mellem, undermester i logen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *