Edgeir Vårdal Aksnes. Foto: Anton Enerlöv

Tibber-kunder må forhåndsbetale strømmen

Den store prisøkningen på innkjøp av strøm gjør at Tibber ser seg nødt til å endre faktureringspraksis for å holde påslaget til strømprisen lavt. Samtidig etterlyser Tibber samme tiltak som myndighetene i våre naboland innfører.

Alle norske strømselskaper opplever i dag utfordringer med store kostnader knyttet til kjøp av strøm. Både Sverige, Finland og Danmark har annonsert statsgarantier til kraftprodusenter og strømleverandører i hundremilliardersklassen. I Norge er det enn så lenge ingen ordninger for dette.

– Siden oppstarten har Tibber hatt en filosofi om å ikke tjene penger på strømmen, og slik skal det selvfølgelig også være også fremover i tid. Tibber kjøper inn og betaler for strøm hver dag, og har frem til nå lagt ut for kundene i opptil 45 dager før de betaler sin faktura. Fraværet av statsgarantier for norske strømselskaper gjør imidlertid nå at vi ser oss nødt til å endre vår faktureringspraksis. Vi har vært i dialog med både energikomiteen på Stortinget, Energidepartementet og Finansdepartementet, men har enn så lenge ikke fått noen avklaring, sier konsernsjef i Tibber, Edgeir Vårdal Aksnes.

Ny faktureringspraksis

På fakturaen som sendes ut 1. oktober betaler kundene som før for forbruket i september. I tillegg faktureres estimert forbruk frem til forfallsdatoen for fakturaen i midten av oktober. Dette betyr at perioden for faktura i oktober blir lenger enn vanlig, mens for november vil vanlig periode på 30 dager gjelde igjen. Estimatet vil avregnes mot reelt forbruk.

For fakturaen som kommer 1. november vil kundene betale for faktisk forbruk i andre halvdel av oktober og estimert forbruk frem til midten november, samtidig som det gjøres en korrigering for faktisk forbruk i oktober. Tibbers algoritmer sørger for at estimert forbruk blir så realistisk som mulig, basert på tidligere forbruk og type bolig kunden har. De som bruker mindre strøm enn estimert får restbeløpet godskrevet på neste faktura, mens de som bruker mer enn estimert vil få en korrigering mot faktisk forbruk.

– Vi er fullstendig klar over at dette kommer brått på kundene våre, men vi har per i dag ingen annen måte å kunne sikre lavest mulig strømpris på. For å gjøre overgangen til ny ordning så fleksibel som mulig får kundene nå mulighet til å sette en fast forfallsdato selv, både for oktober og fremover. Denne endringen gjøres enkelt i appen. Vi håper det gir våre kunder bedre forutsigbarhet og kontroll over egen økonomi, sier Aksnes.

– Samtidig har vi utviklet en løsning som gir deg som kunde mulighet til å utsette betalingen gebyrfritt i opptil 30 dager gjennom vår partner, fortsetter Aksnes.

Etterlyser strømtiltak

For at norske strømkunder ikke skal få høyere strømpris enn nødvendig etterlyser Tibber følgende tre tiltak:

  1. Garantier til strømmarkedet. Med høy strømpris og høye renter er likviditet i strømmarkedet et reelt problem, noe som vil kunne medføre høyere påslag og strømpriser enn nødvendig for kundene. Garantier eller lån til strømprodusenter og strømleverandører kan bidra til å holde prisene nede.
  2. Utbetaling av strømstøtte via strømleverandør. Nettselskapene har ansvaret for nettleien i Norge. Det skaper unødvendig friksjon for alle sluttkunder at strømprisen betales til strømleverandøren, mens støtten betales ut av et annet selskap. Her har ikke myndighetene tenkt hva som er det beste for forbrukeren, og det skaper unødvendig stress samt risiko for høyere pris.
  3. Tiltak for lavere strømforbruk. En ny studie fra Sverige viser at 10 prosent lavere strømforbruk gir opptil hele 50 prosent lavere strømpris. Dette fordi strøm prises basert på marginalpris (pris for siste kWt setter prisen i hele markedet). Med lavere forbruk blir strømprisen dramatisk lavere. Mange forbrukere og bedrifter gjør mye selv, men Tibber savner politisk og systematisk arbeid med å få ned forbruket. Staten bruker 40 milliarder kroner på å sikre en kortsiktig lavere strømregning for forbrukerne, men kun en brøkdel av dette beløpet går til støtte til varmepumper, smart strømstyring etc. som gir en permanent lavere strømpris.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *