Fra tillitsundersøkelsen i 2019

Tillitsbarometeret: Frivilligheten høyest for sjette år på rad

– Organisasjonene må bli lyttet til og inkluderes som demokratiske aktører, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Tillitsbarometeret for 2023 viser at det er de ideelle organisasjonene som nyter høyest tillit i befolkningen, for sjette år på rad. Hele 87 prosent av de spurte gir en høy karakter til de ideelle organisasjonene.

Mens tilliten til Stortinget og regjeringen har variert mye de siste årene, har tilliten til frivilligheten vært stabil høy.

– Tilliten er høy fordi organisasjonene består av folk flest, fanger opp folks ulike ønsker og behov og evner å reagere raskt på disse. Mangfoldet av frivillige organisasjoner bidrar til å styrke demokratiet fordi flere blir hørt og flere synspunkt kommer fram. Men det fordrer at politikerne lytter til flere, sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen.

69 prosent av befolkningen oppgir at norske ideelle organisasjoner er viktige for demokratiet. Frivillighet Norge framhever Fosen-saken som et eksempel på frivillighetens demokratiske rolle.

– Her tillot staten aktivistene å demonstrere, noe som ikke er en selvfølge i mange andre land. Organisasjoner og aktivister fungerer som en sikkerhetsventil for demokratiet når mange er misfornøyd med det staten gjør, avslutter Slotterøy Johnsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *