Kandidat mashup kvadrat 2

Tre gode grunner til å stemme Venstre i år

Hei! Er du blant de mange som vurderer å stemme Venstre i år, men fortsatt ikke er helt overbevist? Her er våre tre beste grunner til hvorfor du skal velge oss.

Vi tar vare på

Vi lover å ta vare på naturen og matjorda, slik at Drammen ikke mister mer sårbart naturmangfold, friluftsområder og dyrkbar mark. Vi vil styrke de økonomiske rammene til skolen, barnehagene og forebyggende tjenester, slik at vi kan skape mer kvalitet for barna våre og fagpersonene som jobber med å ta vare på barna våre. Vi vil ta vare på kulturminnene, utvikle framtidas Drammen med inspirasjon i fortiden, og bruke den unike historien vår aktivt i markedsføringen av kommunen! Og vi vil ta vare på kommuneøkonomien vår gjennom fokus på nedbetaling av gjeld, redusert investeringstrykk og å ta vare på tjenester og bygg vi allerede har i nærmiljøene framfor å bygge nytt, dyrt og sentralisert.

Vi inkluderer

Over 25.000 drammensere mellom 15-74 år står uten jobb. Vi vil inkludere alle som ønsker å jobbe inn i arbeidsmarkedet, gjennom bedre samarbeid med næringslivet, NAV, ideelle organisasjoner som jobber med arbeidsmarkedstiltak og ved å gjøre kommunen selv til en rausere arbeidsgiver. 

Svært mange drammensere ønsker å bli inkludert i den norske kulturen, men har dessverre ikke råd til å lære seg norsk. Dette vil vi løse ved å gi alle innvandrere rett til gratis norskkurs!

Vi vil inkludere alle barn og unge i fritidsaktivitetene de ønsker å delta i – selv om foreldrene har dårlig råd. Det vil vi gjøre ved å satse på den nye Fritidskassa som kompenserer deltakeravgifter til unge med dårlig råd, ved å prioritere kultur- og idrettsanlegg som kan brukes av flest mulig, ved å likebehandle lag og foreninger med kommunen i økonomiske tilskudd, og ved å satse på flest mulig åpne møteplasser for unge.

I tillegg vil vi inkludere flere i medvirkning – altså, at du får mer å si i utviklingen av nærmiljøet ditt, i lokale plan- og byggesaker, i kommunens tjenester, og alt annet som vi best skaper sammen her i Drammen.

Vi kjemper for frihet

Vi vil at næringslivet får mer frihet til å blomstre, gjennom å redusere saksbehandlingstid og skape en bedre serviceinnstilling i kommunens møte med folk som kommer med en god idé, og å ha forutsigbart regelverk og arealplanverk.

Vi vil gi frihet til et bilfritt byliv til alle som plages med helsefarlig luft, støy og trafikk i sentrumsområdene, og skape trygge, grønne og kreative gatemiljøer.

Vi vil at du skal ha frihet til nære tjenester der du bor, slik at du kan ha gang- og sykkelavstand til barnehagen, skolen, sykehjemmet, kulturskolen, matbutikken og idrettsanlegget, i stedet for å måtte kjøre langt.

Du skal også ha frihet til en bolig du har råd til – enten du er blant dem som sliter med å komme inn på boligmarkedet, eller du ønsker en leiebolig, eller har behov for tilrettelagte tjenester – og du skal ha reelle valgmuligheter til både leilighet, rekkehus og enebolig.

Godt valg – stem Venstre!

Herman Ekle Lund, Emilie Ovnerud, Rune Fortun, Camilla Ulsund, Torhild Wibe, Espen Ovnerud, Tiril Røstad, Heidi Cutler, Margaret Dabrowska, Mahamud Ismail, Cathrine Gundersen, Monika Brozek og Karolis Papeika er alle representanter fra Drammen Venstre 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *