777942 (3)

Utvidelse av fremmedspråk i Drammen: En nøkkel til morgendagens suksess

Sajid Mukhtar

I et stadig mer globalisert samfunn står Drammen ved en skjebnesvanger skillevei. Vi i Partiet Sentrum Drammen foreslår en betydelig utvidelse av undervisningen i fremmedspråk, med fokus på urdu, tyrkisk, arabisk og polsk. Vårt forslag sikter ikke bare mot kulturell berikelse, men også som en nødvendig forberedelse for vår felles fremtid.

Av: Sajid Mukhtar, 1. Kandidat for Partiet Sentrum 

For meg personlig, som bodde i foreldrenes hjemland i ni år, har verdien av morsmålsundervisning og fremmedspråkopplæring vært uvurderlig. Jeg har erfart hvordan flerspråklighet gir en fordel i å krysse kulturelle broer og bidra mer effektivt i vårt mangfoldige samfunn.

For eksempel, i det polske samfunnet, har tradisjoner som “Wigilia”, den tradisjonelle julekvelden middag, en dyp kulturell betydning. Forståelsen av slike tradisjoner gjennom språkopplæring kan hjelpe oss å knytte dypere bånd med våre polske naboer, og verdsette de kulturelle nyansene de bringer til vårt fellesskap.

Med den kommende eldrebølgen vil Drammen ha et økende antall eldre borgere som snakker tyrkisk, urdu eller andre språk som sitt første. Dette presenterer unike utfordringer, spesielt innen helsevesenet. Tenk deg en sykepleier i Drammen som kan kommunisere på tyrkisk med en eldre pasient. Denne evnen til å krysse språkbarrierer kan være avgjørende for å gi best mulig omsorg.

Å investere i flerspråklig opplæring handler ikke bare om å forberede oss på denne demografiske forandringen. Det handler også om å fremme kulturell forståelse, styrke fellesskapsfølelsen, og ruste den yngre generasjonen for en verden hvor flerspråklighet er en uvurderlig ressurs.

Drammen står ved en korsvei, og valget vi tar nå vil avgjøre hvordan vi møter morgendagens utfordringer. Ved å støtte utvidelsen av fremmedspråk i våre skoler, legger vi grunnlaget for en lysere, mer sammenkoblet fremtid for alle innbyggere.

Hvis du, som meg, ser verdien i dette forslaget og ønsker å forberede Drammen for fremtiden, ber jeg deg vurdere å støtte Partiet Sentrum Drammen i kommende valg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *