NAV_Tøyen

Vi må ta sterkere lokal kontroll over NAV!

Herman Ekle Lund, Venstre. Foto: Nina Holtan

De fleste av oss har heldigvis sjelden eller aldri behov for å oppsøke NAV. Andre er ikke like heldige. Plutselig oppstår sykdom og ufrivillig arbeidsløshet, eller du er en av dem som bare aldri klarer å trenge gjennom nåløyet i arbeidsmarkedet.
Da trenger du som innbygger et godt, tilgjengelig og åpent NAV – der du bor. 

Tekst: Herman Ekle Lund, ordførerkandidat, Drammen Venstre

Og vi lokalpolitikere trenger et NAV som vi har reell mulighet til å styre, slik at tilbudene matcher de faktiske behovene i Drammen. 

Per nå fungerer dette sånn passe. Og verre kan det bli neste år. 

Vi i Venstre roper nå varsko!

La oss ta publikumstilbudet først:

NAV-kontorene i Svelvik og Mjøndalen har ikke vært åpne utenom avtaler på lang tid – til stor frustrasjon for folk i lokalmiljøene som har akutte behov for å snakke med et fysisk menneske, og ikke en robot på internett.

Fra 2024 er planen til kommunedirektøren, og det politiske flertallet, å legge ned begge kontorene for å sentralisere dem permanent til Drammen. Dette skal spare driftsbudsjettet for hele to millioner kroner årlig. 

Vi i Venstre har, sammen med SP, forsøkt å stanse dette flere ganger, uten hell.

Den nye NOUen “Raskt og riktig — En helhetlig gjennomgang av klage- og ankesystemet i Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten” konkluderer med at ønsket om økt effektivitet og tempo i NAV har gått på bekostning av kvaliteten: for eksempel fikk hele 44 prosent av de som klagde på vedtak i 2021 fikk medhold! 

Når usikkerheten på om dine rettigheter blir ivaretatt er så stor, så må det minste du kan forlange være å ha et fysisk menneske å møte og snakke med for å gå gjennom saken din. 

Vi i Venstre går derfor til valg på å stanse nedleggelsen av NAV Mjøndalen og Svelvik. Og når vi har fått til det, så skal vi gjenåpne kontorene med ordinære åpningstider også utenom avtaler.

For oss lokalpolitikere er også NAV en tung skute å styre. NAV er som kjent vårt viktigste verktøy for å drive arbeidsmarkedstiltak. Gode tiltak kjennetegnes at de er tilpasset de unike behovene til folka som trenger dem. Folk utenfor arbeidslivet i Drammen har andre behov enn folk i andre kommuner. Kurs og tiltak rettet mot flerspråklige og flerkulturelle, og tiltak for å heve grunnleggende kompetanse, er eksempelvis viktig i vår kommune.

Da passer det veldig dårlig at mye av NAVs satsinger er regionalt styrte, og uten noen mulighet for medvirkning for oss lokalpolitikere. Det har gjort at eksempelvis datakurs for flerspråklige – et populært og svært viktig tiltak for å lykkes i det moderne Norge – har blitt nedprioritert i Drammen. Kanskje riktig i Bærum – veldig skadelig i Drammen. 

Vi i Venstre vil derfor kjempe for å få økt kontroll over NAVs tilbud her i Drammen. Vi vil identifisere behovene til folk som ønsker seg inn i arbeidslivet lokalt, og styrke tilbudene som kan hjelpe akkurat disse. I tillegg skal vi fortsette å forsterke eksisterende tiltak som gir god effekt – eksempelvis Kvalifiseringsprogrammet.

Stem Venstre hvis du vil ha et mer tilgjengelig, nært og lokalt tilpasset NAV!

Herman Ekle Lund, Emilie Ovnerud, Rune Fortun, Camilla Ulsund, Torhild Wibe, Espen Ovnerud er toppkandidater i Drammen Venstre

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *