rizki-yulian-ZBM9h6Es6IA-unsplash

Vi vil ha biltrafikken ut fra sentrum!

Herman Ekle Lund, Venstre. Foto: Nina Holtan

Bilfrie gater fylt med unger som løper rundt og leker. Naboer som samarbeider om å reparere en sykkel i et verksted. Pensjonister på en benk som mater småfugler, studenter spiller gatesjakk, og et lokalt ungdomsband framfører egne låter på en scene. Grønn beplantning preger vegger og gulvflater, det dyrkes mat på tak og i bakgårder, og den gamle bekken er gravd fram og renner nå gjennom nabolaget, fylt av fisk og annet liv.

Tekst: Herman Ekle Lund, Drammen Venstre

Vi tipper at dette høres ut som et nabolag du kunne tenkt deg å bo i!

Dessverre er det langt unna virkeligheten for mange i dagens Drammen. Særlig Strømsø er plaget av helsefarlige mengder støy, luftkvalitet og råkjøring. Resultatet er at mange vegrer seg for å bosette seg i områdene – med følgene det får for mangfold og sosial bærekraft. Foreldre tør ikke å slippe ungene ut i gata for å leke. De spontane møteplassene og det sosiale samspillet uteblir.

Vi i Venstre stiller heldigvis til valg for å gi sentrumsgatene tilbake til sentrumsbeboerne! 

Vi vil få trafikken ut av sentrum. Lufta skal igjen bli trygg å puste for alle, støyen skal under helsefarlige nivåer, og det skal igjen bli mulig å leke for unge og gamle uten frykt for å bli påkjørt.

Den beste måten å få til dette på er gjennom en helhetlig plan for hele Drammen, hvor vi kombinerer pisk og gulrot. Dette kan skje gjennom en byvekstavtale. Her har Drammen de siste årene prøvd å få en avtale uten bruk av bompenger. Vi i Venstre har støttet opp om dette forslaget, selv om vi har uttrykt stor tvil om vi vil lykkes i forhandlinger med departementet. Ryktene sier nå at Drammen vil få et avslag seinere i høst. Vi i Venstre er da klare for å stemme for en byvekstavtale med bompenger.

Dersom det ikke er flertall for dette, slik det kan se ut nå, så må vi jobbe med de virkemidlene vi har. 

Vi vil da i første omgang jobbe målrettet for å stenge og nedregulere gater i beboertette strøk i bykjernen, slik at vi ruter gjennomgangstrafikk vekk fra beboertette strøk i bykjernen. Bussen, syklende og gående skal prioriteres i egne felter. På Strømsø skal dette skje gjennom en egen kommuneplan for mobilitet, som vi allerede har vedtatt å lage gjennom den nye Områdeutviklingsstrategien (OUS) for Strømsø. Denne planen vil vi i Venstre kreve at får maksimal prioritering etter valget.

OUSer og kommunedelplaner for mobilitet kan være aktuelle grep også for Gulskogen, Bragernes og kanskje Mjøndalen på sikt. Dette er områder som også har stort behov for både større helhetlig tankegang i planleggingen – og større trafikale utfordringer, som bare vil fortsette å eskalere i årene framover uten tiltak.

Parkeringsplasser må gradvis fjernes og parkeringsavgifter økes i sentrumsgatene. Samtidig må vi samarbeide med næringslivet for å sikre at dette skjer på en måte som gir bedriftene gode muligheter til å omstille seg. Enten ved å tilbys nye eiendommer som er bedre egnet framtidas samferdsel, eller ved å få støtte og veiledning til å utvikle nye konsepter som er bedre tilpasset et bilfritt byliv. Vi ser for oss en sentrumskjerne som er stadig mer preget av showroom-butikker, hvor kunden prøver en vare og får den kjørt hjem fra et lager, og dermed ikke lenger trenger bilen for å transportere store varer selv. Alt som fysisk selges i sentrum, bør være av en størrelse du kan ta med på bussen.

Vi har allerede vedtatt en flott sykkelplan for hele Drammen kommune. Jo mer penger vi putter på denne i de årlige budsjettene, jo fortere blir sykkelveiene bygd. Vi i Venstre vil sikre tempo på sykkelplanen, slik at stadig flere får sammenhengende sykkelruter hvor man kommer seg raskt fram uten å frykte for trafikkonflikter. I dag er det dessverre svært vanskelig å ta seg sammenhengende trygt fram i deler av Drammen.

Samtidig vil vi presse fylkeskommunen for å prioritere flere avganger og lavere pris på kollektivtrafikken i Drammen – innenfor det begrensede økonomiske rommet vi har uten en byvekstavtale. Vi i Venstre vil her kjempe for et bedre tilbud i hele kommunen.

Høres dette ut som en god sentrumsutvikling? Da anbefaler vi deg å gå og stemme Venstre i dag!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *