Vibeke M. Kiær

Vibeke M. Kiær ny styreleder i Drammens Museum

Vibeke M. Kiær er valgt som ny styreleder på Drammens Museum. Hun etterfølger Carl Emil Vogt.

Museet takker Carl Emil Vogt for den store og viktige innsatsen han har lagt inn som styreleder ved museet. Vogt har vært oppnevnt av Buskerud fylkeskommune for perioden 2015-2019 og av Viken fylkeskommune for perioden 2020-2023. I sin tid som styreleder fra 2020 har Vogt evnet å føre museet over i en ny tid og staket ut en ny strategisk retning for museet i tett samarbeid med styret og administrasjonen.

Vibeke M. Kiær leder Drammens Museumsforening, en aktiv venneforening som er en av de opprinnelige stifterne til Stiftelsen Drammens Museum. Hun har vært oppnevnt som styremedlem i museet siden 2019 og valgt som nestleder fra 2020.

Kiær vil sikre at museet fortsetter å knytte sterke bånd til vårt lokale og regionale publikum og skape gode relasjoner i nærmiljøet, som en sentral møteplass der alle kan oppleve historie, kultur og kunst.

Kiær viderefører museets strategi om å bygge opp en tydelig identitet forankret i det genuine ved museets egne samlinger, bygninger og museumsanlegg.

Styret i Drammens Museum:

Styreleder: Vibeke M Kiær, Nestleder: Ulf Erik Knudsen

Styremedlemmer: Johan Baumann, Arne Holm, Linn Anette Gundersen, Andor Roksvåg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *