Over 70 delegater deltok for å diskutere de viktigste sakene som skulle tas opp på idrettstinget.

Vikenidretten støtter innstillingen på Zaineb Al-Samarai

Vikenidrettens ledermøte støtter valgkomiteens innstilling til idrettspresidentkandidat, Zaineb Al-Samarai.

I forkant av idrettstinget samlet Viken idrettskrets særkretser, regioner og idrettsråd til et rådgivende ledermøte. Over 70 delegater deltok for å diskutere de viktigste sakene som skulle tas opp på idrettstinget.

Lydhør for innspill

I sin åpningstale til forsamlingen understreket styreleder Roar Bogerud viktigheten av å være lydhøre og å forvalte kretsstyrets mandat på en seriøs og ansvarlig måte.

Representantene for Norges største idrettskrets, som har over 400 000 medlemmer og utøvere innenfor mer enn 170 forskjellige idrettsgrener, var enige om at forslaget til langtidsplan må justeres for å adressere de utfordringer idretten står overfor. De støttet idrettskretsens innsats for å utvikle idrettens samarbeidsevne og ønsket at idrettskretsen argumenterer for en ny overordnet målsetning: “Verdens beste idrettsorganisasjon” som blant annet viser hvordan idretten kan ta medbestemmelse og idrettsråd på alvor.

Idrettsrådsleder i Nordre Follo, Nina Vøllestad, uttalte:

–Nå må vi endelig se at idrettsrådene blir prioritert.

På møtet ble også idrettens arbeid med folkehelse diskutert, og det ble uttrykt ønske om at idretten skulle være tydeligere i sine valg innenfor folkehelseområdet.

Ledermøtets råd tas opp på styrets møte

Etter en grundig debatt om hvordan idrettskretsen skulle benytte sitt mandat i lys av den pågående turbulensen rundt presidentvalget, kom ledermøtet til en konklusjon. Rådet kretsstyret fikk var å følge valgkomiteens flertallsinnstilling på Zaineb Al-Samarai på Idrettstinget i Bergen 2. – 4. juni. Samtidig pekte møtet  på at det viktigste er  hvordan et samlet idrettsstyre skal jobbe for å nå målene i Idretten vil.

–Jeg er ydmyk over rådene vi mottok fra ledermøtet, uttalte styreleder Roar Bogerud. Vi vil ta dette rådet med oss og diskutere hvordan vi skal forholde oss på et forberedende møte den 22. mai, hvor tingsakene skal gjennomgås.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *