Fersk undersøkelse viser at denne Buskerud-kommunen er dyrest å bo i

Lier er den dyreste kommunen i Buskerud. Bokostnadene i kommunen har steget med hele 19 prosent fra 2021 til 2022. -Nå må kommunene passe på utgiftsnivået så ikke husholdningene får det enda verre, sier Knut Weltz fra forbrukerorganisasjonen Huseierne. Det er store forskjeller mellom kommunene i hva det koster å bo. I Buskerud er Lier […]