Huseiernes distriktsleder i Buskerud Sør, Knut Weltz.

Fersk undersøkelse viser at denne Buskerud-kommunen er dyrest å bo i

Lier er den dyreste kommunen i Buskerud. Bokostnadene i kommunen har steget med hele 19 prosent fra 2021 til 2022.

-Nå må kommunene passe på utgiftsnivået så ikke husholdningene får det enda verre, sier Knut Weltz fra forbrukerorganisasjonen Huseierne.

Det er store forskjeller mellom kommunene i hva det koster å bo. I Buskerud er Lier den dyreste kommunen foran Hole og Hemsedal. Drammen kommer på fjerdeplass. Nore og Uvdal er den billigste kommunen i Buskerud å bo i. Hele 34.200 kroner skiller den dyreste og billigste kommunen i fylket. Dette viser ferske tall fra den årlige Bokostnadsindeksen fra forbrukerorganisasjonen Huseierne.

Mye dyrere å bo

I Lier har bokostnadene steget 23 prosent på et år. Det betyr at det i snitt er 26.400 kroner dyrere for innbyggerne i Lier å bo der. Alle fire kommunene på toppen av listen i Buskerud har økninger på over 25.000 kroner årlig.

Dette er svært høye tall. Husholdningenes økonomi er under sterk press på grunn av økte renter, strømpriser, økte kommunale avgifter, vedlikehold og generell prisoppgang. Vi frykter for husholdningenes økonomi i månedene og årene fremover, sier Knut Weltz, distriktsleder i Buskerud for Huseierne.

Huseiernes bokostnadsindeks inkluderer:

  • Eiendomsskatt
  • Kommunale gebyrer
  • Energikostnader
  • Rentekostnader
  • Forsikring
  • Vedlikeholdskostnader

I Buskerud er det først og fremst økte renteutgifter og høye strømpriser som bidrar til de økte bokostnadene. Men også økte kommunale avgifter er med på å dra bokostnadene opp.

Ber politikerne bremse kostnadsveksten

Også neste år fortsetter bokostnadene å stige. I 2023 øker de med 16 prosent på landsbasis, ifølge prognosene i Huseiernes Bokostnadsindeks.

– Den norske boligmodellen hvor folk flest får mulighet til å eie sitt eget hjem bidrar til mindre forskjeller og bedre formuesfordeling. Det vil true den norske boligmodellen dersom den drastiske økningen i kostnadene for å eie og ta vare på egen bolig fortsetter, sier Knut Weltz i Huseierne.

Han har en oppfordring til lokalpolitikere i Buskerud:

– Politikerne må sørge for å dempe kostnadsveksten for fortsatt å gjøre det mulig for husholdninger med ordinær økonomi å kjøpe, eie og ta vare på hjemmet sitt, sier Knut Weltz.

Han mener lokalpolitikerne blant annet må sørge for at det er effektivitet i kommunal drift, slik at de kommunale avgiftene ikke bidrar til ytterligere forverring av husholdningenes hverdag.

Ønsker avgiftsfritak

Dette er femte år på rad at Huseierne legger frem Bokostnadsindeksen som viser hvor mye det koster å eie og bo i sin egen bolig. Fra 2017 har bokostnadene økt sammenhengende.

– Når det blir så dyrt å eie og bo i sin egen bolig, er vi redde for at husholdningene ser seg nødt til å knipe inn på vedlikeholdet av boligene sine. Samtidig er det behov for energieffektiviseringstiltak i boligene våre for å spare strøm.

Distriktslederen mener det vil være lønnsomt for samfunnet å stimulere til energieffektivisering. Huseierne har foreslått at innkjøp av isolasjonsmateriale, vinduer og dører fritas for merverdiavgift i en tidsbegrenset periode.

Så mye koster det å bo i kommunene i Buskerud

Kommune 2021 (kr) 2022 (kr) Endring 2021-2022
Lier 134 011 159 649 19 %
Hole 132 901 159 317 20 %
Hemsedal 132 905 158 724 19 %
Drammen 132 057 157 037 19 %
Ringerike 126 583 147 583 17 %
Flesberg 126 320 144 375 14 %
Øvre Eiker 122 569 144 143 18 %
Kongsberg 121 639 143 117 18 %
Jevnaker 123 110 142 000 15 %
Modum 119 805 139 135 16 %
Sigdal 120 155 137 845 15 %
Rollag 118 240 135 856 15 %
Gol 118 015 134 488 14 %
Krødsherad 115 692 131 622 14 %
Hol 113 844 131 580 16 %
Ål 113 774 130 095 14 %
Nesbyen 113 325 128 920 14 %
Flå 115 907 126 964 10 %
Nore og Uvdal 109 683 125 434 14 %

Bokostnadene er beregnet for en vanlig enebolig på 120m2, og omfatter, eiendomsskatt, kommunale gebyrer, energikostnader, rentekostnader, forsikring og vedlikeholdskostnader.

Kilde: Huseiernes bokostnadsindeks 2022. Tallene fra SSB, Finans Norge, Nordpool, Norges Bank og NVE. Beregningene utført av Samfunnsøkonomisk analyse for Huseierne.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *