Høring av kommuneplanens arealdel

Den 12. desember 2022 vedtok kommunestyret å legge forslaget til ny kommuneplanens arealdel for Drammen 2023-2035 ut til høring og offentlig ettersyn. For at innbyggere skal ha en mulighet til å medvirke på hvordan den nye arealdelen skal bli, inviterer Drammen kommune til åpne møter i alle kommunedelene i høringsperioden. Det er for å gi […]

Klimafestival for hele familien

Været er mildt sagt upålitelig for tiden, og da er det greit å finne alternativer til skiturer. Klimafestivalen er pågående i Drammen nå, og det skjer mye for hele familien. Førstkommende lørdag fra 11-14 blir det gratis lekedag for barnefamilier i Forandringshuset Drammen Sentrum Lekelokalet, Øvre Torggate 12. Det er klimafokus på lekedagen, og det […]