Foto: Pixabay

Høring av kommuneplanens arealdel

Den 12. desember 2022 vedtok kommunestyret å legge forslaget til ny kommuneplanens arealdel for Drammen 2023-2035 ut til høring og offentlig ettersyn.

For at innbyggere skal ha en mulighet til å medvirke på hvordan den nye arealdelen skal bli, inviterer Drammen kommune til åpne møter i alle kommunedelene i høringsperioden. Det er for å gi innbyggere en mulighet til å sette seg inn i hva planene innebærer i sitt lokalmiljø og i kommunen som helhet. Fristen for å sende inn høringsinnspill er satt til 15. mars.

Mandag 23. januar klokka 18.00 til 19.30 er det et åpent informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel på Teams for alle interesserte. Senere i januar og i februar er det satt opp åpne møter ulike datoer i kommunedelene. Møtene arrangeres i samarbeid med nærutvalgene. Informasjon om dette finner du på kommunens hjemmesider: https://www.drammen.kommune.no/om-kommunen/aktuelt/apne-moter-om-kommuneplanens-arealdel/. Her ligger det også en timeplan for når de åpne møtene er for hver bydel.

I de åpne møtene vil representanter fra kommunen snakke om hva en kommuneplan er, og hva som gjelder for den nye arealdelen. Det blir også snakk om nye bolig- og næringsarealer som er foreslått i din kommunedel, og andre aktuelle arealplaner i området der du bor.

De åpne møtene er tredelt:

  • Informasjon om kommuneplanen
  • Åpent for spørsmål i plenum
  • Rom for tid til spørsmål en og en til ansatte i kommunen og til representanter i nærutvalget

Hva er en kommuneplan?

  • En kommuneplan er det overordnede styringsdokumentet i en kommune og består av en sammfunnsdel og en arealdel.
  • Samfunnsdelen legger føringer for utviklingen av både samfunnet og tjenestene.
  • Arealdelen er kommunens overordnede strategiske areal- og byutviklingspolitiske styringsverktøy.
  • Kommunen skal ha en samlet kommuneplan for hele kommunen som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk.
  • Arealdelen bygger på samfunnsdelens mål og arealpolitiske strategier, og er et virkemiddel for å sikre at arealbruken i kommunen bidrar til å nå målene i samfunnsdelen.
  • Arealdelen består av arealplankart, bestemmelser og retningslinjer med definisjoner, samt en planbeskrivelse.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *