Regjeringen satser på reiselivet med disse fem tiltakene

Regjeringen arbeider med fem tiltak som skal bidra til å skape en konkurransedyktig, helårlig reiselivsnæring som er mer bærekraftig og lønnsom enn tidligere, og som skaper aktivitet i hele landet. – Reiselivet har vært gjennom tøffe år med pandemi. Nå er det viktig at næringen har rammebetingelser som legger til rette for investeringer og vekst. […]

– Barnevern og politi må samarbeide bedre

Barnevernsinstitusjoner må samarbeide bedre med politiet for å unngå farlige og truende hendelser. Det mener politiadvokat Kai Spurkland i Oslo Politidistrikt og Kjeld Christian Fjeldvig fra Humana omsorg og assistanse. Hver dag opplever ansatte i norske barnevernsinstitusjoner truende situasjoner. -Det som skjer oftest er trusler, både om at ungdommene skal skade seg selv eller de […]

Frykter enda flere unge uføre

Andelen uføre i samfunnet gikk litt ned i fjor. – Men blant de aller yngste øker andelen. Mange av dem sliter med psykiske lidelser. Det sier rådgivende lege i Frende Forsikring, Helge Skjerven. Uføretrendene er hentet fra 3. kvartalstallene til NAV fra 2022. 21.500 unge uføre i Norge – Selv om totalen gikk noe ned […]

Barn utsatt for vold og overgrep må selv bære byrden

En ny rapport fra Stine Sofies Stiftelse viser store mangler i rettssikkerheten til barn som er utsatt for vold og overgrep. I en rekke tilfeller er hensynet til barnas beste ikke tillagt nok vekt. Resultatet er at barn som er utsatt for vold eller overgrep ikke får den beskyttelsen og ivaretakelsen de bør og har krav […]