Næringsminister Jan Christian Vestre mater reinsdyr under et besøk på opplevelsessenteret Sami Siida i Alta. Foto: Emil Bremnes, NFD

Regjeringen satser på reiselivet med disse fem tiltakene

Regjeringen arbeider med fem tiltak som skal bidra til å skape en konkurransedyktig, helårlig reiselivsnæring som er mer bærekraftig og lønnsom enn tidligere, og som skaper aktivitet i hele landet.

– Reiselivet har vært gjennom tøffe år med pandemi. Nå er det viktig at næringen har rammebetingelser som legger til rette for investeringer og vekst. Regjeringen har store ambisjoner for reiselivet. Det er Norges femte største eksportnæring, og gir arbeid til over 180 000 personer, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Næringsministeren var nylig i Nord-Norge, der han besøkte reiselivsbedrifter i Alta, Tromsø og Lofoten.

– Jeg har fått mange innspill til hvordan regjeringen kan legge bedre til rette for at denne viktige næringen kan utvikle seg. Nå skal vi – sammen med næringen – finne løsninger på utfordringer som reiselivet står overfor. Vi er allerede i gang med fem konkrete tiltak, sier Vestre.

Fem tiltak for reiselivet

1. Handlingsplan

Regjeringen vil lansere en handlingsplan for reiselivet før sommeren 2023. Handlingsplanen vil rette søkelyset mot bærekraftig utvikling, helårlige arbeidsplasser, kompetanse, markedsføring, destinasjonsutvikling og verdiskaping i hele landet. Handlingsplanen skal også legge føringer for regjeringens prioriteringer, og konkretisere arbeidet med reiselivspunktene i Hurdalsplattformen. Dette inkluderer pilotprosjekter for besøksbidrag, godkjenningsordning for guider, Reiseliv 2030 (tidligere kjent som Reis21) og oppfølgingspunkter fra reisemålsutvalget.

2. Besøksbidrag

Regjeringen vil gi kommuner mulighet til å innføre besøksbidrag. Departementet har mottatt forslag til pilotprosjekter fra Nordkapp, Beitostølen, Verdensarvfjordene og Lofoten. Disse er nå til vurdering i departementet. Modellene  utfordrer dagens lovverk, og de juridiske vurderingene må gjøres grundig for å komme frem til gode løsninger.

3. Godkjenningsordning for guider

Regjeringen har satt igang arbeidet med å utvikle en nasjonal godkjenningsordning for lokal- og regionguider, turledere og fjellførere i samarbeid med friluftsorganisasjonene. Vi har fått mange gode innspill fra ulike aktører i reiselivsnæringen, og starter nå arbeidet med å utforme ordningen.

4. Reiseliv 2030

Regjeringen setter nå igang Reiseliv 2030 (omtalt som Reis21 i Hurdalsplattformen). Prosjektet skal bidra til kunnskapsbasert utvikling av hele reiselivsnæringen. Prosjektet skal gi forslag til hvilke forsknings- og innovasjonsaktiviteter som bør prioriteres for at reiselivsnæringen skal bli mer helårlig, gi økt verdiskaping og bidra inn i den grønne omstillingen. En arbeidsgruppe som skal jobbe med oppgaven blir snart satt sammen.

5. Oppfølging av Reisemålsutvalget

Reisemålsutvalget er i sluttfasen av arbeidet sitt, og skal levere en NOU før påske. Rapporten vil gi et solid grunnlag for innretningen av satsinger på reisemålsutvikling i norske kommuner, herunder kommunenes muligheter til å styre besøk og forvalte og finansiere produksjon av fellesgoder.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *