Nå kommer nyhetene i butikk

På mandag åpner det såkalte nyhetsvinduet, en av to ganger i året hvor dagligvarekjedene får nyheter i butikk. Klimasaken preger årets dagligvarenyheter. Fra mandag 20. Februar kommer det over 100 nye varer i butikkhyllene. Blant årets nyheter er nye sjokolader, brus og energidrikk. Kun noen vil forbli, mens andre vil forsvinne om de ikke selger […]

Hardt arbeid å få ny jobb etter 55

Seniorer må knekke noen ekstra koder for å komme til intervju og for til slutt å få jobben. Det tar dobbelt så lang tid å få ny jobb når du er over 55 år sammenlignet med yngre arbeidssøkere, ifølge SSB. Forsker Anne Grethe Solberg ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har derfor på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk […]

Verdifall på 15 milliarder kroner, men slo markedet

Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk et resultat på -15 milliarder kroner i 2022. Avkastningen var -4,4 prosent. Kapitalen var 318 milliarder kroner ved utgangen av året. Avkastningen til Statens pensjonsfond Norge (SPN) på -4,4 prosent var 0,7 prosentpoeng bedre enn markedet i 2022. – Vi har aldri opplevd så sterk økning i renter […]