Forsker Anne Grethe Solberg. Foto: Khrono

Hardt arbeid å få ny jobb etter 55

Seniorer må knekke noen ekstra koder for å komme til intervju og for til slutt å få jobben. Det tar dobbelt så lang tid å få ny jobb når du er over 55 år sammenlignet med yngre arbeidssøkere, ifølge SSB.

Forsker Anne Grethe Solberg ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har derfor på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk kartlagt hvordan seniorer opplever å søke ny jobb.

Det viser seg at det ligger ekstra mye tenking, strategier, forberedelser og ikke minst hardt arbeid bak et jobbskift i moden alder. I tillegg handler det om å passe på egne følelser, som kan variere fra frustrasjon, depresjon, tomhet, frykt og redsel, til glede, mestringsfølelse, lykke og tilfredshet.

Seniorene som lykkes raskest med å få ny jobb, er åpne for å lære nye ting.

-Du bør være bevisst ydmyk, og kanskje heller holde mye av kompetansen din litt tilbake, slik at du gjør de som skal ansette deg gode. Samtidig må du vise engasjement, være godt forberedt, og gjøre alle de tingene som alle andre jobbsøkere gjør, sier Solberg. Hun understreker også at det er lettere å få ny jobb når man allerede har en jobb, også som senior.

Samfunnsproblem

I dagens arbeidsmarked er ledigheten lav og kampen om kompetanse stor.

Til tross for dette finnes det eldre med utdannelse og arbeidserfaring som strever med å skaffe seg jobb. Av de i 50-årene som mister i jobben, er 60 prosent fremdeles uten jobb etter tre år.

Hva kan årsaken til at enkelte seniorer strever mer enn andre eldre i arbeidsmarkedet? Er det fordi eldre blir møtt med arbeidsgivere som diskriminerer dem, eller er det fordi seniorene selv ikke har knekt jobbsøkerkoden? Ifølge denne studien er det trolig en kombinasjon.

-Eldre jobbsøkere må være litt mer strategiske og taktiske for å nå frem blant jobbsøkere. Det tar tid å få ny jobb, men det er mulig, sier direktør ved Senter for seniorpolitikk Kari Østerud.

Ikke tenk på alder

Solberg sier at det ikke er sikkert at det er lurt å tenke på alderen eller å tenke på om man blir aldersdiskriminert.

-Det kan være en selvoppfyllende profeti. Du bør vokte deg for det, hvis du er 63 og ønsker ny jobb, sier hun.

Det kom historier om seniorers generaliseringer av arbeidsgivere, som for eksempel at arbeidsgivere mente at eldre er dårlig på teknologi og ikke lar seg forme. Med andre ord kunne seniorene føle seg generalisert fra arbeidsgivere, men også være de som generaliserte selv.

Nettverk

Seniorene som fikk jobb, brukte LinkedIn aktivt. De brukte også nettverket sitt fra et langt arbeidsliv. Noen jobbet seg systematisk gjennom kontaktene sine, som tidligere arbeidskolleger, og profesjonelle rekrutteringsselskap og headhuntere.

Glossy annonser

Jobbsøkerne er også opptatt av hvordan arbeidsgivere utlyser stillingsannonser. Stillingsannonser er filteret bedriften har for å finne eksakt de kandidatene som dekker behovene.

-Annonsene virker litt overopphetet. De ser ut som reklamemateriell, der man skal ha unge folk med 20 års erfaring, sier Solberg.

Sørg for bistand

Solberg er også opptatt av at arbeidsgivere som er blitt nødt til å si opp seniorer sørger for at de får rådgivere med god kunnskap om jobbsøkermarkedet.

-Det handler om mer enn å skrive CV og bruke nettverk. Det kan også handle om å mobilisere indre motivasjon og oppmuntre til å kanalisere seniorens tanker og krefter effektivt, sier Solberg.

-Å ha jobb gir status og en opplevelse av å være nyttig. Å gå ufrivillig uten jobb i en lengre periode kan være krevende, så selvbildet ditt synker selv om du i utgangspunktet er en trygg person, sier Østerud.

Forskerens tre ønsker til arbeidsgivere:

Gi saklige og sanne begrunnelser til kandidater som ikke ansettes

Lag bedre stillingsannonser

Gi seniorer du må si opp god rådgivning til veien videre

Fakta om studien:

Studien er basert på intervjuer og fokusgrupper.

37 personer med relativt høy utdannelse og lang yrkesaktivitet bak seg, mellom 56 og 71 år, er intervjuet.

De hadde frivillig eller ufrivillig kommet i jobbsøkersituasjonen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *