Vy får tildelt togtilbudet på hele Østlandet

Etter forhandlinger med Flytoget og Vy, vil Jernbanedirektoratet inngå avtale med Vy om å kjøre persontog på hele Østlandet. – Dette er i sum den beste løsningen for både passasjerene og staten, sier jernbanedirektør Knut Sletta. I fjor vår fikk Jernbanedirektoratet i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å direktetildele persontogtrafikken på Østlandet. Jernbanedirektoratet har forhandlet med Vy […]

7.548 arbeidssøkere hos NAV Vest-Viken i februar

I februar var 7.548 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV Vest-Viken. 2,9 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Blant arbeidssøkerne var 4.750 personer registrert som helt ledige i februar, noe som utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken. NAV-regionen Vest-Viken ligger under landsgjennomsnittet på 1,9 prosent. Bruttoledigheten, som […]