7.548 arbeidssøkere hos NAV Vest-Viken i februar

I februar var 7.548 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV Vest-Viken. 2,9 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere.

Blant arbeidssøkerne var 4.750 personer registrert som helt ledige i februar, noe som utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken. NAV-regionen Vest-Viken ligger under landsgjennomsnittet på 1,9 prosent.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 5.824 personer. Det tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 1.724 personer registrert som delvis ledige.

I hele fylket Viken var det 14.172 helt ledige personer i februar, noe som tilsvarer 2,1 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenlignet med februar i fjor, er nå 711 færre personer registrert som helt ledige i Vest-Viken, en nedgang på 13 prosent. Bruttoledigheten har gått ned med 1.106 personer (-16 prosent).

Antallet delvis ledige har også gått ned sammenlignet med samme måned i fjor. I februar var 1.724 personer registrert som delvis ledige, noe som tilsvarer en nedgang på 1.494 personer (- 46 prosent) sammenlignet med samme måned i 2022. De delvis ledige utgjør nå 0,7 prosent av arbeidsstyrken.

– Den totale ledigheten fortsetter å øke litt i februar, men den er fortsatt på et lavt nivå i vår region. Vi ser at ledigheten blant annet øker innen bygg og anlegg med ti prosent sammenlignet med februar i fjor, sier Inger Anne Speilberg, direktør for NAV Vest-Viken.

De permitterte som er registrert som helt ledige i Vest-Viken har økt med 18 prosent siden januar.

– Vi ser at antallet permitteringer innen bygg og anlegg i Vest-Viken fortsatt øker og 33 prosent av de helt ledige innen denne yrkesgruppen er nå permittert, sier Speilberg.

I Vest-Viken registrerte NAV 3.807 nye ledige stillinger i februar. Det er 19 prosent færre enn på samme tid i fjor. 1.233 av de utlyste stillingene er innen helse, pleie og omsorg.

Ledighet etter bransje

Det er en nedgang i ledigheten i nesten alle bransjer sammenlignet med samme tid i fjor. Størst nedgang i helt ledige ser vi innen serviceyrker og annet arbeid med 215 personer (- 35 prosent) og reiseliv og transport med 150 personer (- 25 prosent). Vi ser en nedgang i kontorarbeid med 116 personer (- 24 prosent) og butikk- og salgsarbeid med 104 personer (- 19 prosent).

Innen jordbruk, skogbruk og fiske ser vi en liten økning på 16 personer (+ 17 prosent).

Bygg og anlegg er gruppen med aller flest ledige i Vest-Viken i februar, med 762 personer. Dette er også en økning på 70 personer (+ 10 prosent) sammenlignet med februar i fjor.  Deretter kommer de uten yrkesbakgrunn, eller de som ikke har oppgitt bakgrunn (703 personer), butikk- og salgsarbeid (448 personer), reiseliv og transport (439 personer) og serviceyrker og annet arbeid (403 personer).

Alder og kjønn

Det var i februar 1 836 helt ledige kvinner i Vest-Viken, en nedgang på 447 personer (- 20 prosent) sammenlignet med samme tid i fjor. Det var 2 914 helt ledige menn i Vest-Viken i februar. Det er en nedgang på 264 personer (- 8 prosent) sammenlignet med samme tid i fjor.

Vi ser en nedgang i antall helt ledige i alle aldersgrupper sammenlignet med februar i fjor. I aldersgruppen 30-39 år var det en nedgang på 141 personer (- 9 prosent). I aldersgruppen 40-49 år var det en nedgang på 158 personer (- 13 prosent), 50-59 år en nedgang på 98 personer (- 12 prosent) og i aldersgruppen over 60 år så vi også en nedgang på -200 personer (- 32 prosent).

I den yngste aldersgruppen fra 16-29 år ser vi en nedgang på 114 personer (-10 prosent) sammenlignet med samme tid i fjor.  I denne aldersgruppen var det 1 059 helt ledige i Vest-Viken i februar.

Høyest og lavest

Modum er kommunen med høyest ledighet i Vest-Viken i februar. Her er 2,6 prosent av arbeidsstyrken helt ledige. Den laveste ledigheten i Vest-Viken finner vi i Hemsedal, der 0,7 prosent av arbeidsstyrken er helt uten arbeid i februar.

Statistikk fra NAV viser at 549 personer (11,6 prosent) av de helt ledige i Vest-Viken er permitterte*. Det samme gjelder 315 personer (18,3 prosent) av de delvis ledige. Ser vi på andel av arbeidsstyrken, er 0,3 prosent av arbeidsstyrken i Vest-Viken nå permittert.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *