1,4 milliarder kroner til gode formål i 2022

Fremlagt årsregnskap viser at Sparebankstiftelsen DNB i 2022 bidro med 1 429,4 millioner kroner til allmennyttige formål, en økning på 391,5 millioner fra året før. Målt i tildelte midler til allmennyttige formål er Sparebankstiftelsen DNB den klart største stiftelsen i Norge. Bidragene i 2022 ble fordelt slik: 1 019 millioner kroner ble tildelt til 2 […]

Idrettsrådets høringsinnspill til kommuneplanens arealdel

I Drammen kommune er det 117 idrettslag som daglig tilbyr sine aktiviteter. Disse idrettslagene representerer 54 særforbund. Idrettslagene tilby aktiviteter innen 106 grener og øvelser. Kjennetegnet for de fleste av disse idrettslagene er at de tilbyr aktiviteter til omtrent alle aldersgrupper i befolkningen. Idretten er samfunnets største leverandør av Folkehelse!

Innkalling til årsmøte 2023

DIR_logo_3

Idrettslagene i Drammen oppfordres til å møte opp på Idrettsrådets årsmøte. Idrettsrådet har de siste årene fått mange nye oppgaver og fordeler stadig flere tilskudd til byens klubber – møt derfor opp og delta i beslutningene!

Sesongstart for Norges største folkehelsetiltak

Til sammen 15 000 stolper fra Alta i nord til Lindesnes i sør venter på besøk når Stolpejakten 2023 endelig settes i gang. Folkehelsetiltaket aktiviserer årlig mer enn 200 000 nordmenn, og har i år fått med seg OBOS, Wasa og Skoda på laget. – Vi forventer omlag 18 millioner stolpebesøk i løpet av sesongen, […]

Utviklingstrekk som vil forme fremtidens arbeidsliv

Vil kunstig intelligens og roboter ta over jobbene våre? Er hjemmekontor kommet for å bli? Og hvem skal ta vare på de mange eldre? Ta en titt inn i fremtidens arbeidsliv med Utsikt – en ny rapport fra Arbeidstilsynet. Utsikt presenterer utviklingstrekk som vil forme fremtidens arbeidsliv og arbeidsmiljø de nærmeste tiårene. Arbeidstilsynet er avhengig […]

Bekymringsfullt: 4 av 10 får ikke hjelp ved psykiske helseplager

Lang ventetid hos psykolog fører til at mange nordmenn ikke får nødvendig hjelp i offentlig helsevesen. – Å vente for lenge på behandling, kan forsterke og forlenge problemene, sier Ifs arbeidspsykolog Thomas Tobro Wøien. Nær 4 av 10 (35 %) har selv opplevd, eller kjenner andre, som ikke har fått nødvendig helsehjelp gjennom det offentlige helsevesenet ved psykiske […]

Husk å påregistrere kjøretøyet ditt for sesongen

Hvis kjøretøyet ditt er avregistrert, må du huske å påregistrere det før du tar det i bruk. Det gjør du på vegvesen.no/dinside. For å påregistrere kjøretøyet må du ha gyldig forsikring. – Ikke glem å påregistrere motorsykkelen, bobilen eller annet kjøretøy før du tar det i bruk. Selv om skiltene er på er det ulovlig å […]

– Positivt at utvalg anbefaler at alle kommuner skal ha samme ansvar

– KS støtter generalistkommuneutvalgets anbefaling om å videreføre generalistkommuneprinsippet, og dermed ikke anbefaler oppgavedifferensiering mellom kommuner, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. Det er et viktig prinsipp at alle kommuner har ansvar for å løse de samme oppgavene, sier Helgesen. KS mener generalistkommuneutvalget har laget et godt kunnskapsgrunnlag for å diskutere og bestemme i […]

– Et betydelig løft for norsk kraftproduksjon

Regjeringen lyser ut prosjekter for ny kraftproduksjon til havs. – Dette er en merkedag på veien mot utviklingen av den norske havvindnæringen, sier Are Tomasgard i LO. – Dette er en avgjørende og viktig milepæl og en merkedag på veien mot utviklingen av den norske havvindnæringen. Havvindnæring er den viktigste satsingen som skal gi leverandørindustrien […]

Mye snø øker risikoen for å bli solbrent i påsken

Store snømengder flere steder i landet gir sterkere UV-stråling, og kan gjøre oss solbrente på kort tid.  – Snøen reflekterer solstrålene veldig godt, faktisk øker det solstrålingen med opp mot 50 prosent. Uten beskyttelse kan du bli solbrent, men også snøblind. Derfor er det like viktig å beskytte øynene mot solen som det er å […]