DIR_logo_3

Innkalling til årsmøte 2023

Drammen Idrettsråd innkaller herved til ordinært årsmøte for 2023, 25. april kl. 18. i huset på banen, Drammen Ballklubb på Øren.

Tekst: Geir Skinnes, Drammen Idrettsråd

Dagsorden ifølge NIFs lover:

  • Godkjenne de frammøtte representanter.
  • Godkjenne innkallingen, forretningsorden og saklisten.
  • Velge dirigent(er) og møtesekretær(er), samt to representanter til å underskrive protokollen.
  • Behandle idrettsrådets årsberetning.
  • Behandle idrettsrådets regnskap for 2022, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
  • Behandle idrettsrådets forslag til arbeidsprogram (handlingsplan) for 2023-2024 samt orientere om det kommende arbeidet med Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.
  • Behandle innkomne forslag.
  • Vedta idrettsrådets budsjett for 2023.
  • Foreta valg i henhold til DIRs lov.

Forslag til behandling på årsmøtet 2023

Forslag som ønskes behandlet på Drammen Idrettsråds årsmøte 2023 må være styret i hende senest to uker før årsmøtedatoen, dvs. senest tirsdag 7. april

Send inn deres forslag her: https://form.jotformeu.com/50812176303346

Delta på årsmøtet!

Idrettslagene i Drammen oppfordres til å møte opp på Idrettsrådets årsmøte. Idrettsrådet har de siste årene fått mange nye oppgaver og fordeler stadig flere tilskudd til byens klubber – møt derfor opp og delta i beslutningene!

Årsmelding/regnskap/innkomne forslag

Drammen Idrettsråds årsberetning, handlingsplan, revidert regnskap, budsjett og innkomne forslag publiseres på DIRs nettsider senest 1 uke før årsmøtedatoen.

Representasjon på årsmøtet

Hvert lag kan stille med 2-5 representanter ut fra medlemstall + 2 ungdomsrepresentanter i alderen 15 – 25 år.

Representantene skal være valgt i lagets årsmøte / ekstraordinært årsmøte – eller i medlemsmøte hvor “valg av representant(er) til Drammen Idrettsråds årsmøte” er satt på sakslista for møtet.

Klubbenes delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIFs lov §2-4 og DIRs lov §6, dvs. at klubber med 2-3 delegater må ha minst en av hvert kjønn og de med 4-5 delegater må ha minst 2 delegater av hvert kjønn.

Klubber som IKKE har sendt inn elektronisk påmelding av delegater MÅ medbringe ferdig utfylt fullmaktsskjema – underskrevet av ansvarlig person i laget og levere dette ved styrebordet ved ankomst til årsmøtet.

Fullmaktsskjema

Fyll inn dette skjemaet og send inn navn på deres delegater!

Fullmaktsskjema/påmelding Drammen idrettsråds årsmøte 2023 (jotform.com)

Vi ønsker lagenes representanter vel møtt til årsmøtet!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *