Frivilligheten søker engasjerte kommunepolitikere

Frivilligheten er fortsatt ikke tilbake på samme nivå som før pandemien. Nå trengs et krafttak og en mer helhetlig politikk fra kommunene. Få land har så høy organisert frivillig deltakelse som Norge. Det gir gode lokalsamfunn og oppvekstsvilkår. Frivillige organisasjoner er bra for folkehelsa, motvirker ensomhet, øker beredskapen og er med på å skape gode […]

Forslag til valglister til fylkestingsvalget

  31. mars kl. 12.00 gikk fristen ut for å levere listeforslag til fylkestingsvalget 2023. Ved fristens utløp var det levert inn 19 listeforslag i Akershus, 17 i Buskerud og 18 i Østfold. Det er vedtatt at Viken fylkeskommune skal deles opp og tre nye fylkeskommuner; Akershus, Buskerud og Østfold etableres fra 01.01.2024. Det skal derfor velges tre […]

Blå Kors: Mindre alkoholbruk har stor effekt på folkehelsen

– Alkoholbruk gir både helseskader og sosiale problemer, og er derfor en av de viktigste årsakene til å befolkningen lever kortere. Blå Kors er fornøyd med at regjeringen foreslår å føre videre innsatsen i den nasjonale alkoholstrategien i den nye folkehelsemeldingen, sier generalsekretær Trine Stensen. Blant de viktigste tiltakene for å forebygge alkoholskader er Vinmonopolet, […]

Statskog SF: Penger søker friluftslivsprosjekt

Statskog gir hvert år en million kroner til tiltak i hele Norge som legger til rette for friluftsliv. Du kan søke støtte i april. Tilskuddsordningen «Statskogmillionen» er spesielt innrettet mot frivillige organisasjoners innsats i bygd og by, hvor små tilskudd kan ha stor betydning. Ordningen ble opprettet i 2017. Fram til nå har over 900 […]

Transportvirksomhetene har foreslått prioriteringer i ny Nasjonal transportplan

– Transportvirksomhetene har nå foreslått hvordan ressursene bør prioriteres i ny Nasjonal transportplan. Forslagene skal på høring, og er en viktig del av det faglige grunnlaget for arbeidet med ny NTP, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Det er Statens vegvesen, Nye Veier, Avinor, Jernbanedirektoratet, Bane NOR og Kystverket som leverer faglige innspill til arbeidet med NTP […]

Flere trafikkdrepte – fortsatt mange unge

17 personer mistet livet på norske veier i årets tre første måneder. Dette er seks flere enn i tilsvarende periode i fjor. Mer enn halvparten av de omkomne var unge mennesker. I mars omkom seks personer i trafikken. Dette viser Statens vegvesens foreløpige gjennomgang av dødsulykkene. – Fjorårets første kvartal hadde spesielt lave ulykkestall, sier […]