Illustrasjonsfoto: Pixabay

Transportvirksomhetene har foreslått prioriteringer i ny Nasjonal transportplan

– Transportvirksomhetene har nå foreslått hvordan ressursene bør prioriteres i ny Nasjonal transportplan. Forslagene skal på høring, og er en viktig del av det faglige grunnlaget for arbeidet med ny NTP, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Det er Statens vegvesen, Nye Veier, Avinor, Jernbanedirektoratet, Bane NOR og Kystverket som leverer faglige innspill til arbeidet med NTP 2025–2036 gjennom å svare på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Forslagene er ingen fasit

– Virksomhetenes svar på NTP-oppdragene de har fått er et viktig grunnlag for regjeringens arbeid med NTP. Forslagene til prioritering fra de enkelte virksomhetene er likevel ingen fasit for hvordan den endelige transportplanen blir. Regjeringen har ansvaret for at helheten ivaretas. Det skal vi gjøre med en transportpolitikk som følger opp viktige områder som verdiskaping og klimakutt, innenfor realistiske og forsvarlige økonomiske rammer. Mange spørsmål vil først få sine svar når vi legger fram NTP 2025–2036, sier Nygård.

NTP – ett år før tiden

Regjeringen legger fram ny transportplan for Stortinget våren 2024, ett år før opprinnelig planlagt. Bakgrunnen er utfordringer nasjonalt og internasjonalt som endrer rammebetingelsene for transportplanleggingen.

– Mye er endret siden forrige NTP ble lagt fram. Vi trenger en transportplan som treffer på framtidens behov, og som har realistiske rammer. Våre virksomheter er godt kjent med utfordringene som vi må møte. Vi skal sette oss grundig inn i forslagene og vurderingene vi har mottatt, og vi skal lytte til transportbrukerne, fylkeskommunene og andre, sier samferdselsministeren.

Svarene på prioriteringsoppdraget, sammen med svaret på utredningsoppdraget som er levert tidligere, blir om kort tid sendt på høring.

Aktivitet over hele landet

Selv med et redusert økonomisk handlingsrom framover, vil nivået på samferdselsbevilgningene fortsatt være høyt.

– En rekke prosjekter over hele landet skal gjennomføres i årene som kommer. Det vil være aktivitet med utbygging og vedlikehold i hele Norge, og vi skal fortsatt bruke svært mye penger på samferdsel i dette landet, sier samferdselsminister Nygård.

Han understreker at vedlikehold og digitalisering blir viktige områder å vurdere i den nye transportplanen, sett i lys av både behov og handlingsrom:

– Vi må få mer ut av infrastrukturen vi allerede har. Vi skal ta bedre vare på det vi har, og bygge nytt der vi må. Vi må utnytte mulighetene som teknologi og digitalisering gir for å utvikle transportsystemet. Neste NTP må også bidra til at Norge når sine klima- og miljømål, sier Nygård.

Koblinger mellom sjø, havn og vei

– Blant annet for at vi skal lykkes med vekst i havnæringene, ha livskraftige kystsamfunn, nå målene våre for eksportsatsing og få realisert grønn omstilling av norsk næringsliv, trenger vi et velfungerende transportsystem med gode koblinger mellom sjø, havn og vei, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

– Når vi nå har gjeninnført statlig ansvar for fiskerihavnene, ser jeg fram til å høre hva de ulike aktørene synes er viktig, og hvilke forslag de har for at vi skal lykkes med dette, sier Skjæran.

Klimakutt

Transportvirksomhetene har levert et samlet forslag til hvordan transportsektoren kan bidra til å nå klimamålene.

– Norge har forpliktet seg til store klimakutt. Vi har fått forslag og vurderinger som peker på ulike veivalg for hvordan transportsektoren kan bidra. Felles for forslagene er at de innvarsler behovet for kraftfulle grep. Dette må vi sette oss grundig inn i når vi nå skal gå gjennom det vi har fått fra virksomhetene, sier Nygård.

Hvilke grep som det er mulig og riktig å ta i transportsektoren, vil regjeringen komme tilbake til:

– Konsekvensene av klimaendringer blir mer synlige for oss, og Norge har ambisiøse mål for kutt i klimagassutslippene. Transportsektoren må stå for en stor andel av utslippskuttene. Regjeringen skal levere en ansvarlig og realistisk NTP, der vi sikrer at transportnettet er trygt og effektivt. Samtidig må det vi gjør være forenelig med ambisjonene vi har for å redusere klimagassutslippene, sier samferdselsministeren.

Høring og møter

Transportvirksomhetenes svar på oppdragene de har fått, vil være på høring fram til sommeren. Høringen er åpen for alle interesserte.

Høsten 2023 vil Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet ha regionvise møter med fylkeskommunene, de største byene, Sametinget og næringsliv. Hensikten er å få innspill og diskutere utfordringer og prioriteringer når transportsystemet i landsdelene skal utvikles framover. Det ble i vinter også gjennomført nasjonale innspillsmøter.

Transportvirksomhetenes svar på prioriteringsoppdraget finner du her: www.regjeringen.no/prioriteringsoppdrag

Mer om arbeidet med ny NTP: www.regjeringen.no/NTP

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *