Drammensidretten driver med mye mer enn idrett

Visste du at idrettslag i Drammen samarbeider tett med tilsammen 35 skoler og bidro i 2022 til at over 8000 barn og unge fikk ukentlig aktivitet? Visste du at Solberg Sportsklubb har etablert et samarbeid med Killingrud U skole, Solberg skole og Pensjonsistforbundet Buskerud? Visste du at flere idrettslag har etablert åpent klubbhus for barn […]

40.000 lærlinger kan miste oppfølgingen som følge av ny opplæringslov.

I forslag til ny opplæringslov foreslår Kunnskapsdepartementet å avskilte opplæringskontorene som part i lærekontrakten og flytte lærlingtilskuddet over til bedriftene. Blir forslaget vedtatt vil det ødelegge fagopplæringen for tusenvis av bedrifter og yrkesfagelever landet rundt. Opplæringskontorene eies av lærebedriftene og har som hovedoppgave å kvalitetssikre opplæringen for lærlinger. Siden 1967 har opplæringskontorene hatt ansvar for […]

Skal kutte utslipp i anleggsbransjen

Enova lanserer to program som skal bidra til reduserte utslipp fra bygge- og anleggsbransjen. Programmene retter seg mot utslippsfrie anleggsmaskiner og mobile ladestasjoner for elektriske anleggsmaskiner. Programmene skal løpe i to år og gjennomføres som konkurranser med søknadsfrister. -Bygge- og anleggsbransjen bidrar indirekte og direkte til utslipp av klimagasser. Ved å tilbyinvesteringsstøtte til utslippsfrie anleggsmaskiner og mobile ladestasjoner, vil […]

Norboat er bekymret for konsekvensene knyttet til innføring av E10 bensin

Denne våren innføres en ny bensinstandard, 95 oktan E10, som betyr at bensinen nå kan inneholde inntil 10% bioetanol. Innføringen av økt etanolinnblanding i bensinen er et grep for å redusere klimagassutslipp fra forbrenningsmotorer, og skal bidra til at Norge oppnår ytterligere reduksjon av klimagassutslipp. De aller fleste båtmotorer tåler E10 bensin, og det er […]

EU vil vinter-teste alle elbiler fra 2025

En ny test av elbilers rekkevidde i kulda er på trappene i EU, og kan bli vedtatt senere i år. – Det vil være et viktig gjennomslag for forbrukerne, og betyr at du får informasjon om elbilenes rekkevidde vinterstid, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF. I dag testes elbilers rekkevidde i 23 varmegrader. Den nye […]

Massivt reklametrykk mot barn og unge i sosiale medier

Det er reklame i nær halvparten av innleggene fra de mest populære influenserne blant norske barn og unge, viser en kartlegging Retriever har gjort for Medietilsynet. – Tallene dokumenterer at barn og unge utsettes for et enormt kommersielt press, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Ni av ti 9–18-åringer og nær halvparten av 9-åringene er […]