Kirkevalget: Dette er kandidatene til Tunsberg bispedømmeråd

I høst er det kirkevalg, og 39 navn står på til valg av leke medlemmer til Tunsberg bispedømmeråd. Bispedømmet utgjør Vestfold og Buskerud. De som velges blir også medlemmer av Kirkemøtet. I september er det kirkevalg, og alle medlemmer i Den norske kirke har stemmerett i det soknet de bor, fra det året de fyller […]