Stor kartlegging av verdiskapingen i norske stiftelser: – Tall vi aldri før har sett i Norge

Norske stiftelser og selskapene de eier står for over 58 milliarder i årlig verdiskaping.

Det er 6.300 stiftelser i Norge. Stiftelsene og selskapene de eier står for 58,4 milliarder kroner i verdiskaping årlig, viser kartleggingen Oslo Economics har gjort for Stiftelsestilsynet. Det er første gang dette er undersøkt i Norge. Verdiskapingen utgjør 1,4 prosent av brutto nasjonalprodukt i 2021.

– Norske stiftelser spiller en viktig rolle i det norske samfunnet. På samme tid er de kanskje blant Norges mest ukjente verdiskapere, sier Siw Heggedal Longvastøl, avdelingsdirektør i Stiftelsestilsynet.

Stiftelsene deler ut penger, har aktiviteter og tilbyr tjenester.

– Stiftelsene bidrar til innovasjon og utvikling både i det offentlige og private, og er med på å drive samfunnet framover. De tar ansvar for velferdstjenester, og hjelper folk. Det er også mange viktige tiltak i lokalsamfunnene rundt omkring som ikke hadde blitt noe av om ikke en stiftelse stilte med kapital.

Arbeidsplasser gir størst verdiskaping

Den samla verdien av sysselsetting i stiftelsene og selskapene de eier er 29 milliarder, og det utgjør 53.800 årsverk. Det gjør sysselsetting til den største verdiskaperen.

– Stiftelsene og selskapene deres bidrar til å sysselsette nesten 2 prosent av den samla arbeidsstyrken i Norge, sier Longvastøl.

1 av 4 stiftelser har frivillige. Verdien av frivillighetene i stiftelsene er 1,4 milliarder, fordelt på 2.500 frivillige årsverk.

Norske stiftelser deler ut stadig mer penger til formålene. 7 milliarder kroner i året er 4 milliarder mer enn i 2011.

– Selv om det har blitt færre stiftelser de siste årene får de mer muskler fordi den samlede egenkapitalen blir stadig større. Nå har stiftelsene rundt 220 milliarder i egenkapital. Dette er penger som går til formålene. Stiftelsene har ikke eiere som tar ut utbytte.

Store positive ringvirkninger for samfunnet

I tillegg til at stiftelsene står for over 58 milliarder i verdiskaping, skaper de positive ringvirkninger for samfunnet.

– Stiftelsene har mange ulike formål som gir ulike ringvirkninger, men det er utfordrende å finne et samlet tall på dette.

For å se nærmere på ringvirkningene har Oslo Economics gjort casestudier av noen utvalgte stiftelser. De ser at noen ringvirkninger går igjen: Stiftelsene bidrar til økt aktivitet i befolkningen og bedre folkehelse, økt bærekraft og de reduserer økonomiske forskjeller.

– Dette har stor verdi for både menneskene det gjelder og samfunnet. Å redusere økonomiske forskjeller kan hindre utenforskap, og bedre folkehelse kan føre til at flere deltar i arbeidslivet, sier Longvastøl.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *