Forbrukerrådet etterlyser rentetak

Mengden forbruksgjeld og kredittkortgjeld øker i takt med at det generelle forbruket er blitt dyrere. — Med dagens situasjon må norske myndigheter gripe inn, og etablere et rentetak på 20 prosent, sier Jorge B. Jensen, fagdirektør i Forbrukerrådet. Dyrtiden tvinger forbrukere til å ta i bruk forbrukslån og kreditt for å betale for normalt forbruk. […]

Luftkvalitet 2022: Drammen hadde for mye svevestøv

Fem kommuner, deriblant Drammen, brøt de nye grenseverdiene for svevestøv i fjor. Økende veitrafikk er en av flere grunner til at arbeidet mot luftforurensning må fortsette. I 2022 senket regjeringen grensene for hvor mye svevestøv (partikler, PM) som er tillatt i utendørslufta – de såkalte grenseverdiene. Årsaken til skjerpingen var en utredning som viste at de samfunnsmessige […]

Kritisk lav aktivitet i byggenæringen

En rapport utarbeidet av Hovedorganisasjonen Virke viser at aktiviteten i byggenæringen har stupt i årets første måneder. Nå ber de politikerne igangsette planlagte byggeprosjekter, og satse tungt på energieffektivisering av bygg for å holde aktiviteten i næringen oppe. – Blant aktørene i byggvarehandel er fremtidsutsiktene pessimistiske nå. Det henger sammen med at en kombinasjon av redusert […]

Flere bør bytte mobilselskap

Noen mobilleverandører tar seg godt betalt for abonnementet ditt. —Det er på tide at du bruker makten du har som forbruker, og bytter mobilabonnement. Det sier Kenneth Olsen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Han er fagsjef for marked og tjenester. —Analyse av mobilmarkedet viser at prisene på mobiltjenester fortsatt er for høye i Norge sammenlignet med […]

Folkehelse på vent – uhelse i galopp!

Norge står midt i en alarmerende utfordring: redusert fysisk aktivitet og dårligere mental helse. Det mangler ikke på initiativer. Men dessverre har de det til felles at de ofte står alene. Viken idrettskrets har klare ønsker til innholdet i langtidsplanen som skal vedtas på idrettstinget. Tekst: Hilde Stokke, Viken idrettskrets Det blir vanligere med psykisk […]

Fra 1. juni blir det krav om fagkompetanse for å få drosjeløyve

– Vi ønsker en trygg og seriøs drosjenæring. Erfaringene etter dereguleringen i 2020 har vist at det ikke var forsvarlig å fjerne kompetansekravet for løyvehavere. Derfor gjeninnfører vi nå dette fra 1. juni, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Stortinget har nylig vedtatt regjeringens forslag om å innføre krav om fagkompetansekrav for drosjeløyvehavere. Det nye kravet om […]

Henter 22 millioner til psykologtjeneste i vekst

Den digitale helsetjenesten Eyr henter 22 millioner kroner og vil satse ytterligere på digital vekst av lege og psykologtjenester. Den digitale helsetjenesten Eyr henter 22 millioner kroner og vil satse ytterligere på digital vekst av lege og psykologtjenester. I et svært krevende kapitalmarked lykkes det likevel for det norske e-helse selskapet Eyr å hente 22 […]

Flomtoppen er nådd flere steder på Østlandet

For flere steder i landet ser flommen ut til å være over for denne gang. Dette betyr likevel ikke at flommen ikke kan ta seg opp igjen senere da det fortsatt er mye snø igjen i fjellet. I Trysilelva og øvre deler av Glomma avtar flommen, mens vannføringen i nedre del av Glomma og i […]