Daglig leder Kine Skjervum-Karlsen og investeringsdirektør Patrick Sandahl i Investinor har hentet 22 millioner for å posisjonere seg enda sterkere innen digitale helsetjenester. Foto: NTB/Leikny Skjærseth

Henter 22 millioner til psykologtjeneste i vekst

Den digitale helsetjenesten Eyr henter 22 millioner kroner og vil satse ytterligere på digital vekst av lege og psykologtjenester.

Den digitale helsetjenesten Eyr henter 22 millioner kroner og vil satse ytterligere på digital vekst av lege og psykologtjenester.

I et svært krevende kapitalmarked lykkes det likevel for det norske e-helse selskapet Eyr å hente 22 millioner kroner. Det statlige investeringsselskapet Investinor deltok med litt under halvparten og er nå selskapets største eier. TV2 Invest, Aventia og flere eksisterende investorer deltok med brorparten av det resterende.

– Vi ser på kapitaltilførselen som en tillitserklæring og en anerkjennelse av det gjør. Med frisk kapital skal vi skal fortsette å skape gode, trygge og tilgjengelige helsetjenester. Vi kommer fortsatt til å ha fokus på vekst, samtidig som vi styrer mot lønnsom og effektiv drift. Vi sikter på å være lønnsomme innen 14 til 18 måneder, sier daglig leder Kine Skjervum-Karlsen.

Psykologtjeneste i vekst

Selskapet har hatt god fart det siste halvåret og ser en betydelig økning i antall digitale konsultasjoner, spesielt innen psykisk helse.

– Det er et udekket behov for å få hjelp av psykolog. I tillegg til samtaleterapi over video har vi også utviklet et selvhjelpsprogram støttet av psykolog som passer godt for dem med milde til moderate utfordringer innen grubling, angst, depresjon, søvn og lav selvfølelse. Tjenesten har truffet godt i markedet, og vi antar å komme opp i et nivå på rundt 8000 psykologkonsultasjoner i løpet av året, sier hun.

Utsiktene fremover er gode og antall psykologer i staben har firedoblet seg.

Mer tilgjengelige helsetjenester

Det statlige investeringsselskapet Investinor har en aktiv rolle i Eyr, og investeringsdirektør Patrick Sandahl sier det er et stort behov for nye innovative tjenester i behandlingen av psykiske plager i Norge.

– Kapasiteten er sprengt og ventetiden er lang mange steder. Ingen med psykiske utfordringer bør vente for å få hjelp. Vi trenger derfor nye behandlingsmetoder, som kan nå flere mennesker der de er. Innovative tjenester som digitale plattformer og videokonsultasjoner kan spille en viktig rolle for å møte disse utfordringene, sier Patrick Sandahl, investeringsdirektør i Investinor.

Sandahl mener at selskaper som Eyr bidrar til å skape et mer inkluderende og tilgjengelig helsesystem for flere.

– På disse områdene er Eyr godt posisjonert til å bidra positivt, sier han.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *