Nye tall om nettsikkerhet: 50 prosent økning i kontokapringer

Undersøkelse avdekker hvordan nordmenn beskytter seg på nettet. – Mange er ekstremt sårbare for ID-tyveri. Det sier leder for informasjonssikkerhet i Frende Forsikring, Tron Ingebrigtsen, om tallene som kommer fram i en ny undersøkelse Norstat har gjort for Frende. 1 av 3 har totrinnsverifisering på e-posten sin 1 av 3 har totrinnsverifisering på kontoene på […]

Myndighetene mener du betaler for mye for internett – nå varsles det endringer

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet mener konkurransen om å levere bredbåndstjenester er for dårlig. Nå varsles det grep for å øke valgmulighetene og hindre monopolsituasjoner. Ny analyse av bredbåndsmarkedet har pekt på klare utfordringer med lav konkurranse og liten mulighet for at kundene selv kan velge bredbåndsleverandør. Analysen er nå sendt på høring. — Når det er liten […]

Nøkkeltall fra kriminalomsorgen – mai 2023

I mai ble det iverksatt 534 straffegjennomføringer i samfunnet. Av disse var 282 iverksettelser elektronisk kontroll (fotlenke), etterfulgt av samfunnsstraff med 143. Det var 2.975 innsatte i norske fengsler den 31. mai. 31. mai var belegget i fengsel på 80 prosent med totalt 2.975 innsatte. – Av de 2.975 innsatte satt 678 (23 prosent) i […]

Advokaten advarer: Jens Martin utsatt for lønnstyveri

Jens Martin Haagensen tok kampen mot tidligere arbeidsgiver for å få utbetalt hundrevis av overtidstimer. Haagensen jobbet som butikksjef i Destinasjon 71 grader nord AS fra mars 2021 til juni 2022. Han forteller at han styrte butikken alene og jobbet veldig lange dager, spesielt på sommeren. Da han sa opp jobben hadde han jobbet over […]